Naslovnica Edeb - Odgoj Odgoj duše Borba protiv duše kod imama Ibn Tejmijje

Borba protiv duše kod imama Ibn Tejmijje

1190
dova ibadet mesdzid islam

Šejhul-islam Ibn Tejmijje, rahimehullah, je rekao:

„Musliman ima potrebe da se boji Allaha, i da svoju dušu susteže od prohtjeva. Čovjek neće biti kažnjen zbog samog posjedovanja strasti, već onda kada bude slijedio i radio po tim strastima.

Prema tome, kada njegova duša počne raspirivati strasti a on je od toga odvraća, njegovo odvraćanje svoje duše bit će ibadet prema Allahu i dobro djelo, kao što je pritvrđeno od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je kazao:

„Mudžahid je onaj ko vodi džihad protiv svoje duše radi Allaha.“ Na osnovu ovog hadisa naređena je borba protiv duše, isto kao što je naređena borba protiv onoga ko naređuje da se čine grijesi i poziva istima.

I vjernik ima veću potrebu za borbom protiv svoje duše, jer je to farz ajn (obaveza svakog pojedinca), dok je ovo drugo (tj. borba protiv onoga naređuje činjenje grijeha) farz kifaje (kolektivna obaveza).

I sve što se u srce vjernika pojavi od misli koje predstavljaju kufr i nifak, pa on to prezire i odbaci, time se povećava njegov iman i jekin.

Kao što svaki onaj koga duša nagovara na griješenje, pa on to prezire i ostavi Allaha radi, time se povećava njegova ispravnost, dobročinstvo i takvaluk.

Izvor: Medžmu'ul-fetava (10/635-636, i 767 str.).
Prevod: Menhedž