Naslovnica Edeb - Odgoj Popravljanje zajednice Šest situacija kada je ogovaranje (gibet) dozvoljeno

Šest situacija kada je ogovaranje (gibet) dozvoljeno

4841
Bismilla

Ogovaranje, iako je zabranjeno, u specifičnim situacijama kada donosi veću korist nego štetu postaje dozvoljeno. Razlog zbog kojeg ogovaranje postaje dozvoljeno mora biti ispravan i vjerom opravdan kada taj cilj zbog kojeg je postalo dozvoljeno nije moguće ispuniti osim ogovaranjem.

To može biti jedan od šest razloga:

1. Učinjena nepravda

Onome kome je učinjena nepravda dozvoljeno je otići kod predstavnika vlasti i spomenuti mu osobu koja mu je učinila nasilje i nanijela nepravdu.

2. Kao pripomoć za otklanjanje nekog ružnog djela i podsticaj da se grešnik popravi

Dozvoljeno je onome ko je u stanju spriječiti činjenje ružnih djela reći: “Taj i taj čini to i to, pa ga opomeni da prestane s tim.”

Njegov cilj mora biti popravljanje stanja, a ako to nije, onda je ogovaranje zabranjeno.

3. Prilikom pitanja o propisu za neku stvar

Dozvoljeno je kazati muftiji: “Moj otac, brat, ili neko drugi, učinili su mi nepravdu. Interesira me da li su imali pravo na to? Šta ja trebam uraditi kako bih vratio svoje pravo i otklonio nepravdu od sebe?”

Također je dozvoljeno reći: “Moja žena postupa sa mnom tako i tako” ili: “Moj muž mi čini to i to.”

Ovo je dozvoljeno u slučaju potrebe, ali je ipak bolje reći: “Kakav je propis za onoga ko radi to i to”, jer će na taj način postići cilj, a da neće nikoga imenovati.

I povrh toga, imenovanje je dozvoljeno, a dokaz za to jeste hadis koji prenosi Hinda, u kome ona kaže: “Allahov Poslaniče, Ebu Sufjan škrt je čovjek…”, a Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem., nije je ukorio zbog toga što je imenovala svoga muža.

4. Upozorenje muslimana da se sačuvaju od zla nekog čovjeka

To se sastoji iz više stvari:

– kritičko ocjenjivanje prenosilaca hadisa i svjedoka, i to je, prema konsenzusu islamskih učenjaka, dozvoljeno, čak je i obavezno.

– Onome ko se odlučio ženiti dozvoljeno je da se raspita o budućoj ženi, ili onome ko želi stupiti u zajednički posao s nekim, ili želi njemu povjeriti svoj imetak na čuvanje. U tom je slučaju obavezno spomenuti sve osobine osobe o kojoj se neko raspituje, ali s ciljem pružanja savjeta. Ukoliko se taj cilj postigne riječima: “On ti nije baš najbolji partner”, ” … bračni drug”, ili “Nemoj s njim raditi to i to”, onda nije dozvoljeno govoriti više od toga. Međutim, ukoliko se cilj ne može ispuniti osim detaljnim opisivanjem osobina osobe o kojoj se raspituje, onda će spomenuti i detalje.

– Ako vidimo nekoga da želi kupiti roba koji je poznat kao kradljivac, ili bludnik, ili pijanica i sl. onda smo dužni o tome obavijestiti kupca ukoliko on to već ne zna.

Ovo se odnosi i na svaku trgovačku robu, pa ukoliko neko bude znao da neka roba ima mahanu, dužan je to saopćiti mušteriji.

– Isti je slučaj i s učenikom koji je u nedoumici da li da uči pred onim koji uvodi novotarije u vjeru i grešnikom. Onaj ko poznaje te učenjake dužan je posavjetovah ga, ali njegov cilj treba biti savjet, a ne puko ogovaranje jer u tome većina ljudi pravi grešku.

Ponekad, uzrok ogovaranja bude zavist, ili šejtanska spletka koju on predstavi kao savjetovanje i prisnost s onim kome se savjet pruža. Zbog toga, vjernik treba biti oprezan.

– U to spada i ogovaranje onoga ko je na nekom nivou predstavnik vlasti, ali nije sposoban izvršavati je na pravi način, ili je grešnik ili nemaran. Takvog je dozvoljeno tužiti pred nekim ko je iznad njega kako bi ga smijenio i umjesto njega postavio nekoga ko je bolji i sposobniji, ili ga posavjetovah da se popravi.

5. Dozvoljeno je ogovarati onoga ko javno čini grijehe

Ovdje spadaju i oni koji prakticiraju neku novotariju u vjeri. Na primjer, dozvoljeno je ogovarati onoga ko javno pije alkohol, napada ljude, bespravno uzima njihove imetke i sl., ali je zabranjeno spominjati njegove druge mahane ukoliko za to ne postoji neki opravdan razlog, i dozvoljeno je spominjati samo one njegove grijehe koje javno čini.

6. Spominjanje nečije osobine radi raspoznavanja

Ako je čovjek poznat po nadimku Razroki, Hromi, Nijemi, Slijepi, i sl., dozvoljeno je spomenuti tu njegovu osobinu s ciljem njegovog raspoznavanja, ali je zabranjeno to činiti s namjerom da se ukaže na njegovu mahanu.

Ukoliko postoji mogućnost da se na njega ukaže nekim drugim imenom ili načinom, onda to treba učiniti.

Ovo su šest razloga zbog kojih ogovaranje postaje dozvoljeno.

 

Izvor: Zbirka vjerovjesnikovih dova i zikrova – En-Nevevi

Obrada: Menhedz.com