Četiri stvari koje je Iblis obećao Allahu

1585

Pogledajte poučan i interesantan video o četiri stvari koje je Iblis obećao Allahu, a koje su navedene u Kur'anu.

 

(Dnevni podsjetnik)