Četiri stvari koje je Iblis obećao Allahu

768

Pogledajte poučan i interesantan video o četiri stvari koje je Iblis obećao Allahu, a koje su navedene u Kur'anu.

(Dnevni podsjetnik)