Naslovnica Akida Čovjek koji će vući svoja crijeva u Džehennemu

Čovjek koji će vući svoja crijeva u Džehennemu

1391
Dzehennem i kazna

Neki će hodati u Vatri vukući za sobom svoja crijeva. Vjerovjesnik (sallâ Allâhu ‘alejhi ve sellem) je vidio kako ´Amr bin Luhejj vuče svoja crijeva u Vatri. (El-Buhari, 3521 i Muslim, 2856)

El-Buhârî i Muslim prenose od Usâme bin Zejda koji je ispričao da je Vjerovjesnik (sallâ Allâhu ‘alejhi ve sellem) rekao:

”Jedan čovjek će biti doveden i bačen u Vatru. Njegova crijeva će tada ispasti. On će ići u krug kao što magarac ide u krug u svom mlinu. Stanovnici Vatre će se okupiti oko njega i reći: ”Šta je s tobom bilo? Zar nam ti nisi naređivao dobro i zabranjivao zlo?” On ce reći: ”Da, jesam, naređivao sam vam dobro a sam ga nisam radio i zabranjivao sam vam zlo a sâm sam ga činio.” (El-Buhâri, 3267 i Muslim, 2989)

Ebûl-Musennâ el-Amlûkî je rekao:

”Biće ljudi u Vatri koji će se svezati za kotač od vatre. Zatim će se okretati  na kotaču i neće doživjeti niti odmor niti prekid.” (Sifat-un-Nâr (48) od Ibn Ebî Dunjâ)

Autor: Imâm Zejn-ud-Dîn bin Redžeb el-Hanbelî (d. 795)

Izvor: at-Takhwîf min-an-Nâr, str. 153