Naslovnica Akida Dubina Džehennema i žestina njegove vatre

Dubina Džehennema i žestina njegove vatre

786
Dzehennem ilustracija
Ilustracija

Od Utbe b. Gazvana se prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: “Sa ivice Džehennema će se baciti ogromni kamen i kroz njega propadati sedamdeset godina dok ne padne na njegovo dno.” (Ahmed, 4/174)

Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je rekao: “Bili smo kod Allahova Poslanika, s.a.v.s., kada se (iznenada) začuo tup udar, pa je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: ‘Znate li šta je ovo?’ – pa smo rekli da Allah i Njegov Poslanik, s.a.v.s., najbolje znaju. Na to je on rekao: ‘Ovo je kamen koji je Allah u Džehennem poslao prije sedamdeset ljeta, i upravo je sada završio na njegovu dnu.”‘ (Muslim, 17/179)

Džehennem ima sedmora vrata, kao što se kaže u riječima Uzvišenog Allaha: On će sedam kapija imati i kroz svaku će određen broj njih proći. (El-Hidžr, 43.) Neki smatraju da se pod izrazom ebwab (kapije) misli na sedam katova Džehennema.

Od Abdullaha b. Mes'uda, r.a., se prenosi da je u vezi riječi Uzvišenog: …čije će gorivo biti ljudi i kamenje (El-Bekare, 24) rekao: “da je to kamenje od sumpora koje je Uzvišeni Allah na nama najbližem nebu stvorio, još onoga dana kada je stvorio nebesa i Zemlju i da je ono pripremljeno za nevjernike.”

U Buharijinom Sahihu i u Muslimovom Sahihu u više verzija se navodi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “U Džehennem će se neprestano ubacivati, a on će cijelo vrijeme govoriti: ‘Ima li još?’, sve dok na njega Svemogući Gospodar ne stane Svojim stopalama i ne savije ga, kada će on (tj. Džehennem) reći: “Dosta, dosta, tako mi Tvoje moći!” (Buhari, 8/594)

Od Ibn Mes'uda, r.a., se prenosi da je u vezi riječi Uzvišenog: on će kao kule bacati iskre (El-Murselat, 32) rekao: “Ja ne kažem da će one biti kao drveće, nego kao tvrđave i gradovi.”

Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Ova vaša vatra koju potpaljuje čovjek, ima samo jedan dio vreline od sedamdeset dijelova koliko ih ima džehennemska vatra.” Na to su upitali: “Allahov Poslaniče, tako nam Allaha i on (jedan dio, op. M) je dovoljan.” – pa je dodao: “Ona je od ove (dunjalučke) jača za šezdeset i devet puta. Svaki od njenih dijelova je poput njene vrućine.” (Buhari, 6/330)

Iz knjige “Bistro more pobožnosti i suptilnosti”
Autor: Ahmed Ferid