Naslovnica Fetve Da li je dozvoljeno iznajmiti diplomu određenoj firmi za obavljanje djelatnosti

Da li je dozvoljeno iznajmiti diplomu određenoj firmi za obavljanje djelatnosti

390
iznajmljivanje diploma

Iznajmljivanje diploma onima koji obavljaju djelatnosti shodne istima

Pitanje: Ja učim na jednom univerzitetskom institutu. Da li mi je dozvoljeno da iznajmim svoju diplomu, nakon što završim studiranje, osobi koja želi izvaditi registraciju medicinske laboratorije pod mojim imenom, iako će ta osoba obavljati posao umjesto mene i iako njegova specijalizacija nije u ovoj grani nauke, međutim posjeduje radno iskustvo?

Odgovor:

U ovom vremenu su ljudi uobičajili, posebno stručne osobe u medicinskim naukama i medicinski tehničari, te laboranti, kao i određene grane poput prava, da unajmljuju svoje diplome onima koji žele na njihovo ime da investiraju za određenu svotu novca ili postotak kojeg će im dati shodno dobitku od investicije. Primjera radi, kada farmaceut diplomira i registruje svoju apoteku i otvori mogućnost rada u njoj, ili laborant registruje laboratoriju za medicinske preglede i analize. Kada se to završi odstupi od te službe i prepusti je drugoj osobi koja će raditi (sa njegovom diplomom, op.M) u apoteci ili laboratoriji, tako da stvar ne biva više investicionog tipa. Iako se u tome može primijetiti prepuštanje obaveza onima koji nisu zaslužni da ih ponesu.

Buharjia u svom Sahihu i Ebu Davud u svom Sunnenu bilježe predaju od Ebu Hurejre radijjallahu anhu da je beduin upitao Allahovog Poslanika salallahu te'ala alejhi ve selem: Kada će Sudnji dan? Pa je Allahov Poslanik salallahu te'ala alejhi ve selem rekao: Kada se izgubi povjerenje, očekuj Sudnji dan. Pa je on upitao: Kako će se izgubiti povjerenje? Kaže: Ako se odgovornost prepusti osobama koje ih ne zaslužuju, onda očekuj Sudnji dan.

Unajmljivanje diploma onima koji ih ne zaslužuju je gubljenje emaneta (iznevjeravanje emaneta) te zanemarivanje njegovog izvršavanja, što je očito i suprotno riječima Uzvišenog: “I oni koji povjerene im stvari i ugovore čuvaju.” (El Mearidž, 32) Kao i riječima Allahovog Poslanika salallahu te'ala alejhi ve selem: Muslimani su na uslovima koje postave (muslimani su na onome na čemu se dogovore, tj. drže se udovora). Ovaj hadis Buharija bilježi sa komentarom o njegovoj vjerodostojnosti kao i Ebu Davud od Ebu Hurejre i Tirmizi od Eufa El Muzenija pa kaže: Ovaj hadis je vjerodostojan i dobar.

Također unajmljivanje diplome može da uzrokuje štetne posljedice po bolesnika te izlaganje života opasnosti.

Iako šerijat ne uslovljava, u osnovi, sticanje diplome za određenu nauku ili za obavljanje određenog posla, ali nije moguće opravdati opasne postupke pojedinih ljudi u ovom domenu posebno nakon što znamo za mnoge slučajeve nezgoda koje su se zbog toga desile. Smatramo da je haram shodno dokazima koje smo naveli kao i to da se spriječe negativne posljedice prouzrokovane ovakvim djelima.

Uspjeh je samo kod Allaha i neka je salavat i selam na Allahovog Poslanika Muhammeda, njegovu porodicu i sve ashabe. I hvala Allahu sa čijom hvalom se upotpunjuju dobra djela.

Odgovorio: Dr. Ahmad Nedžib
Izvor: Saaid.net