Naslovnica Akida Moliti Allaha spominjanjem Njegovih sifata, zaklinjati se sifatima; upućivati dovu sifatima

Moliti Allaha spominjanjem Njegovih sifata, zaklinjati se sifatima; upućivati dovu sifatima

556
Bismillah zikr zikrullah

Moliti Allaha spominjanjem Njegovih sifata te zaklinjati se njima je džaiz (dozvoljeno)

Rekao je šejhul-islam Ibn Tejmijje, rahimahullah:
Doista, zaklinjati se Allahovim sifatima je isto kao i zaklinjati se Allahom, poput toga da se kaže: Tako mi Allahovog ponosa, ili: Allaha mi, ili: Tako mi Kur'ana veličanstvenog.

Pritvrđenost dozvole zaklinjanja ovim i sličnim sifatima je došla u riječima Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, i njegovih ashaba, radijellahu anhum. Zbog toga što zaklinjanje Njegovim osobinama je kao i traženje pomoći spominjanjem istih, iako traženje pomoći smije biti samo od Allaha Uzvišenog kao što je došlo u riječima Poslanika: „Utječem se Tvojim licem“¹, i riječima: „Utječem se Allahovim potpunim riječima“², i riječima: „Zaštiti me Tvojim zadovoljstvom od Tvoje srdžbe“³, i slično, a ovo je opće poznato kod učenjaka.

Napisao: Ibnu Tejmijje, rahimehullah
Izvor: Medžmu'ul-fetava (35/273)
Prevod: Menhedž

Upućivati dovu Allahovim sifatima i riječima te moliti iste je kufr

I rekao je, rahimehullah:

Doista, moliti Allaha spominjanjem Njegovih imena, sifata i riječi je dozvoljeno i propisano kao što se to spominje u hadisima. A što se tiče toga da doviš (upućuješ dovu) Njegovim sifatima i riječima, to je kufr (nevjerstvo) po konsenzusu svih muslimana. Pa da li će jedan musliman reći: ‘O Allahove riječi! Oprostite mi, smilujte mi se, dajte mi utočište i pomoć’, ili da kaže: ‘O Allahovo znanje’, ili: ‘O Allahova snago’, ili: ‘O Allahov ponosu’, ili: ‘O Allahova veličanstvenosti’, i slično! Ili je, pak, čuo nekog muslimana ili nevjernika da je tako dovio nekom od Allahovih sifata ili sifata nekog drugog. Ili da od sifata traži pribavljanje koristi i otklanjanje štete, ili pomoć, ili pobjedu, ili utočište, ili nešto drugo mimo toga?!

Napisao: Ibnu Tejmijje, rahimehullah
Izvor: Er-Raddu ‘ala El-Bekri (79 str)
Prevod: Menhedž

Pojašnjenje: U prvoj fetvi je dozvola upućivanja dove Allahu spominjući Njegove sifate (svojstva), dok druga fetva govori o upućivanja dove sifatima, tj. traženje od Allahovih sifata, a ne od Allaha.

Bilješke:

1. Ovo je dio hadisa kojeg u cijelosti prenosi Buhari (4628)
2 Muslim (2708, 2709)
3 Muslim (486)