Naslovnica Fetve Da li je dozvoljeno spominjanje Allahovog imena u kupatilu?

Da li je dozvoljeno spominjanje Allahovog imena u kupatilu?

1752
Spominjanje Allaha u kupatilu

Pitanje: Da li je dozvoljeno spominjanje Allaha unutar kupatila ili nije dozvoljeno?

Odgovor:

Musliman ne bi trebao da spominje svoga Gospodara u kupatilu, jer to mjesto nije odgovarajuće za spomen Allaha u njemu. Ali, ako bi Allaha spomenuo u srcu (u sebi) onda nema smetnje, ali ne smije jezikom izgovarati Allahovo ime u kupatilu, bolje mu je da sačeka sve dok ne izađe iz kupatila, a zatim da spominje Allaha.

dekorativna linija

Tekođer je šejh Usejmin upitan:

Pitanje: Da li je muslimanu dozvoljeno da spominje Allaha u WC-ima gdje se obavlja nužda, kao na primjer da izgovara subhanallah, estagfirullah dok obavlja nuždu?

Šejh je odgovorio:

Poznato je kod mnogih islamskih učenjaka da je pokuđeno spominjanje Allaha jezikom u tom stanju, ali ako bi to uradio srcem i taj zikr osjetio srcem, onda nema smetnje.


Izvor: iz knjige Nurun alel derb od šejha Usejmina
Prevod: Nuh Mustafa