1. Učenje Kurana i mnogo zikra u kojem zajedno sudjeluju i srce i jezik

Dokaz da se tvrdoća srca otklanja zikrom je ajet:

… one koji vjeruju i čija se srca, kad se Allah spomene, smiruju – a srca se doista, kad se Allah spomene smiruju!“1

Allah objavljuje najljepši govor, Knjigu sličnu po smislu, čije se poruke ponavljaju, zbog kojih podilazi jeza one koji se Gospodara svoga boje, a kada spomene ime Allahovo, kože njihove i srca njihova se smiruju.“2

Zar nije vrijeme da se vjernicima srca smekšaju kad se Allah i Istina koja se objavljuje spomene.“3

Mualla b. Zijad veli: “Neko je Hasanu kazao: ‘O Ebu Seide, žalim ti se na mrtvilo srca!’ On mu reče: ‘Približi ga zikru.”‘4

Vehb b. Verd kaže: “Pogledali smo u ovaj govor, i nismo vidjeli ništa da bolje djeluje na nježnost srca od Kur’ ana i razmišljanja o njemu.”5

Jahja b. Muaz i Ibrahim Havas kazuju: “Petero liječi srce: učenje Kur'ana sa razmišljanjem, prazan stomak, noćni namaz, ponizno obra­ćanje u zoru i druženje sa dobrima.”6

2. Često sjećanje na smrt

U hadisu se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Sjećajte se mnogo onoga što uklanja uživanja (tj. sjećajte se smrti).”7

Ibn Ebi Dunja prenosi od Safijje: “Neka žena se žalila Aiši na grubost srca, pa joj je ona kazala: ‘Mnogo se sjećaj smrti, pa će ti srce postati blago i bićeš u stanju da ispuniš svoje potrebe.’ Ona je to uradila pa je osjetila uputu u srcu, te je došla i zahvalila se Aiši.”8

Nekoliko iz prvih generacija, poput Seida b. Džubejra i Rebie b. Ebi Rašida, govorili su: “Kada se samo jedan sat ne bismo sjećali smrti, naša srca bi se pokvarila.”9

3. Posjeta kaburovima i razmišljanje o stanjima i odredištima umrlih

Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Posjećujte kaburove, jer to vas podsjeća na smrt.”10

Kada je neko upitao Ahmeda o tome kako srce učiniti nježnim, on mu je kazao: “Uđi u mezarje.”11

4. Konzumiranje halal hrane12

Tarsusi veli: “Jahja el-Džela i ja otišli smo do Ebu Abdullaha (imama Ahmeda), pa sam ga upitao: ‘Kako da se srca učine nježnim?’ 

On je očima ukazao prema svojim drugovima, zatim klimnuo glavom i podigao je, a onda kazao: ‘Sinko moj, konzumiranjem halal hrane.’

Otišao sam do Ebu Nasra Bišra b. Harisa, pa sam kazao: ‘O Ebu Nasre, kako da se srca učine nježnim i blagim?’ On reče: ‘Doista se srca smiruju spominjanjem Allaha.’ Ja rekoh: ‘Sada sam došao od Ebu Abdullaha.’ A on me upita šta mi je on kazao. Rekoh mu: ‘Konzumiranje halal hrane.’ On tada reče: ‘Obavijestio te je o osnovnom pravilu, obavijestio te je o osnovnom pravilu.’

Otišao sam kasnije do Abdulvehhaba el-Verraka i rekao: ‘O Ebu Hasane, čime se srce može učiniti nježnim?’ On reče: ‘Doista se srca smiruju spominjanjem Allaha.’ Ja mu rekoh: ‘Sada sam došao od Ebu Abdullaha.’ A on se razveseli i upita o tome šta mi je kazao. Ja mu rekoh: ‘Konzumiranje halal hrane.’ On reče: ‘To što ti je kazao je blago, to što ti je kazao je blago. To je vrhunac i temelj svih pravila.’ Hvala Allahu Jedinom.”13

5. Dobročinstvo prema jetimima i siromasima

Ibn Ebi Dunja prenosi od Ebu Hurejrea: “Jedan čovjek se žalio Poslaniku na tvrdoću i okrutnost srca, pa mu je Poslanik kazao: ‘Ako želiš da ti srce omekša, pomiluj po glavi jetima i nahrani siromaha.”‘14

Ovo su samo neki od razloga koji utiču na okrutnost (kasvet) srca, kao i njihovo otklanjanje. Ko želi da poveća znanje u ovoj oblasti neka se vrati na knjige koje su posebno napisane na ovu temu, imajući u vidu da je ulema spomenula više od dvadeset razloga koji utiču na srce.

Iz knjige “Srčani ibadeti – vjerovanje Bošnjaka između ispravnog i pogrešnog”,
Autor: mr. Jakub Alagić
Priprema i naslov: Menhedž

Bilješke:

1 Er- Rad, 28.
2 Ez-Zumer, 23.
3 El-Hadid, 16.
4 Medžmu resail, 1/264.
5 Medžmu resail, 1/264.
6 Prethodni izvor, 1/264.
7 Bilježi ga Ahmed, 2/292; Tirmizi, br. 2307, str. 522, a Albani u Tirmizijevom Sunenu kaže da je hasen-sahih.
8 Medžmu resail, 1/265.
9 Prethodni izvor, 1/265.
10 Bilježi ga Muslim, br. 976. str. 391.
11 Medžmu resail, 1/266.
12 Pogledati: Hiljetul-evlija, 9/182.
13 Medžmu resail, 1/269.
14 Bilježi ga Ahmed, 2/263, Ibn Hadžer kaže lanac mu je hasen; Fethul-bari (181/11). Pogledati Umdetul-kari (306/22), Arnaut ga je ocijenio lošim u Musnedu. Albani kaže hadis je hasen, Sahihul-džamija br. 1410.