Naslovnica Fetve Razmišljanje o činjenju bluda i nemoralnog čina

Razmišljanje o činjenju bluda i nemoralnog čina

1327
fetve, odgovori iz islama

Pitanje: Često se mogu čuti priče o seksualnoj nastranosti i njenoj zabrani. Po ovom pitanju je, u znatnoj mjeri, donešen kategoričan stav o strogoj zabrani. Vi, također, stojite na stanovištu da je zabranjeno nekoj osobi da bude perverzna. Postoje dva osnovna vida perverznosti koji mogu naumpasti. Moje pitanje glasi: Da li je, isključivo, čin nastranosti zabranjen ili je i samo razmišljanje o tome zabranjeno? Da li postoji način pokajanja za ovu nesreću?

Odgovor: Nema nikakve sumnje u zabranu homoseksualizma i lezbejstva, seksualnih nastranosti koji su spomenute u pitanju. Upražnjavanje tih nastranosti se ubraja u velike grijehe koji izazivaju Allahovu srdžbu i Njegovu bolnu kaznu. Mudri Zakonodavac ne zabranjuje ništa ljudima, a da se u tome ne krije zlo i šteta na oba svijeta . Što se tiče samog razmišljanja o činjenju tog grijeha, osoba neće biti kažnjena sve dok ne uradi taj čin ili bude pričala o njemu. Allahov Poslanik, s.a.v.s. je rekao: “Allah mi je oprostio mom ummetu ono što čovjeku u misli dolazi sve dok to ne bude uradio ili o tome razgovarao.”

Međutim, učestalo razmišljanje o nečemu može dovesti do djela ili, u najmanju ruku, ono može preokupirati čovjeka tako da ne može razmišljati o korisnim stvarima. Islamski učenjaci su pozivali ka ispravljanju ideja i misli i borbi čovjeka sa pokvarenim mislima, s obzirom na to da one mogu dovesti do opasne postupnosti u činjenju loših djela.

lbnul-Kajim, r.a., liječnik stanja srca, kaže:

“Odagnaj od sebe šejtansko došaptavanje, jer ako to ne učiniš, ono će postati misao. Odagnaj od sebe lošu misao, jer ako to ne učiniš, ona će postati strast. Bori se protiv strasti, jer ako to ne učiniš, ona će postati čvrstom odlukom i aspiracijom. Ako i to ne odagnaš, ona će postati djelom. Ako ga ne suzbiješ i otkloniš njegovom suprotnošću, odnosno dobrim djelom, postaće navikom koje ćeš se teško riješiti!” (lbnul-Kajjim el-Dževzijje, EI-Fevaid, str. 33.)

A što se tiče načina pokajanja, on je sasvim jasan: smjesta prestati sa grijehom, kajati se za učinjeno, čvrsto odlučiti da se više neće vraćati istom i učestalije činjenje dobrih djela, pošto ona, zaista, poništavaju hrđava. Zatim, tu je nužno udaljavanje od osobe sa kojom se činio grijeh i njegovo potpuno izbjegavanje, ako se ne pokaje. Moraš, također, napustiti loše društvo i zle prijatelje, kao i sve ono što poziva grijehu. Allah će oprostiti onome ko od Njega zatraži oprost.

Odgovorio: Muhammed Salih el-Munedždžid
Iz knjige Fetve – ahlak, odgoj, društveni problemi