Naslovnica Savremeni učenjaci Abdul-Aziz bin Baz Da li loše (zlo) treba otklanjati rukom i ko je taj koji...

Da li loše (zlo) treba otklanjati rukom i ko je taj koji bi ga trebao otkloniti rukom?

595
fetve islamske teme

Pitanje: Da li loše (zlo) treba otklanjati rukom? I ko je taj koji bi ga trebao otkloniti rukom?

Odgovor:

Allah, neka je Najuzvišeniji, opisao je vjernike time da odvraćaju od lošeg (zla), a naređuju dobro. Rekao je Uzvišeni: A vjernici i vjernice su šticenici jedni drugima: naređuju da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćaju. (Sura et-Tevba, 71.)

I neka među vama bude onih koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati – oni će što žele postići. (Sura Ali-ˊImran, 104).

Takođe se prenosi u vjerodostojnom hadisu da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Onaj od vas koji vidi nešto loše neka ga promijeni rukom, pa ako ne bude u mogućnosti, onda jezikom (govorom) , pa ako ne bude u mogućnosti onda srcem, a to je najslabiji stepen imana.“ (Bilježi ga Muslim u svom Sahihu)

Znači, opominjanje rukom biva od strane onih koji su to u mogućnosti, kao što su predpostavljeni nad muslimanima, ili služba koja je zadužena za to (npr. policija) shodno ovlastima koje imaju, zatim vođa (namjesnik) shodno svojim ovlastima, kadija (sudija) shodno svojim ovlastima, te čovjek u svojoj kući i među svojim ukućanima, i ukućani međusobno onoliko koliko budu u mogućnosti.

A oni koji to nisu u stanju, ili ako bi ga promijenili rukom nastala bi smutnja, svađa ili tuča, onda ga neće uklanjati rukom, nego će ga ukoriti jezikom, i zadovoljit će se time, da ne bi uklanjanjem lošeg rukom došlo do većeg zla od onog koje je uklonjeno, kao što to navode učenjaci.

Zato je dovoljno da ga ukori govorom, kao da kaže: „Brate moj, Allaha se boj, ta stvar je zabranjena, takvu stvar treba ostaviti.“, ili: „Treba uraditi tako i tako.“, i slično ovome od lijepih riječi i primjernog ponašanja.

Fetve Šejha Abdul-Aziza bin Baza, Medželletul-buhusil-islamije, 36/121-122.

Izvor: Islamhouse.com