Naslovnica Islam Muslimanka Da li si ti, doista, sa hidžabom ljepša?

Da li si ti, doista, sa hidžabom ljepša?

768
Muslimanka, hidzab

Dosta često čujemo sljedeće riječi: „Ti si sa hidžabom ljepša“, koje izgovaraju određene djevojke svojim prijateljicama ili rodicama, dok ga neka od njih „isprobava“ iz želje za nošenjem istog.

Pa da li ćeš ti (muslimanko), doista, sa hidžabom biti ljepša? I da li se (od tebe) traži da budeš ljepša? A još preciznije pitanje je, o kojoj mi to ljepoti govorimo?

Odgovori na postavljenja pitanja se oslanjaju na naše definisanje ljepote, jer je ona (ljepota) ta koja određuje sve ostalo.

– Ako mi ljepotu definišemo definicijom materijalne kulture, koja svoj pogled zaustavlja samo na dunjalučki život, i time želi štoviše udovoljiti samo dunjalučkim prohtjevima; sestro moja, pa hidžab ti u ovakvoj vrsti „ljepote“ neće nimalo pomoći.

– Ako je ljepota po definiciji islama, u kojem smo mi, sami sebe, naše vrijednosti i osjećaje predali Allahu, pa uistinu si ti sa hidžabom ljepša.

– Ako je ljepota u tome da ti (svojim hidžabom) privlačiš poglede, budeš zgodnija, i time pobuđuješ prirodne nagone za čije gašenje je Uzvišeni Allah dao samo jedan jedini zdravi način, a to je osnivanje porodice, pa ti time nećeš biti ljepša.
Dok, ako je ljepota u tome da ti svojim (primjernim) izgledom svijetu šalješ poruku koja glasi:
‘Ja sam vaša sestra u ime Allaha, moja vrijednost se ne mjeri mojim vanjskim izgledom niti mojim blagim pokretima, naprotiv, mjeri se imanom koji nas spaja, i ja vam želim pomoći u izgradnji svijeta onakvim s kakvim je zadovoljan Uzvišeni Allah, Koji kaže: 
„A vjernici i vjernice prijatelji i zaštitnici su jedni drugima“1, e tek tada, ti si sa hidžabom ljepša.

– Ako je ljepota u tome da ti slijediš modne revije sa Zapada, i da ne budeš nemarna prema tome, pa hidžab ti neće pomoći da budeš „ljepša“.
Dok, ako je ljepota u tome da ti izgledaš ponosna svojom pripadnošću islamu, i svojim pripisivanjem najboljem narodu koji se ikada pojavio2, narod čiji zadatak je oživljavanje cijelog čovječanstva, i da utječe na onoga kome manjka od njihovog nura (svijetlosti), a ne da se istima povodi. Tada si ti sa hidžabom ljepša.

– Ako je ljepota u tome da onoga koji te vidi podsjetiš na „junakinju“ u određenom filmu, ili poznatu muzičku „zvijezdu“, hidžab ti neće pomoći.
Dok, ako je ljepota u tome da ih ti podsjećaš na pokornost Allahu, i voljenje Njega Uzvišenog, te podređenost Njegovoj naredbi širokih prsa, onda si ti sa hidžabom ljepša.

Rezultat je: da tvoj hidžab skriva jednu ljepotu a otkriva drugu.
Sve što je spomenuto ne biva osim sa stidom uz hidžab, i nikako drugačije osim sa ispravnim hidžabom koji je rezultat prirodnog, čistog i uzvišenog stida.

Kada djevojka pokuša da sastavi ove dvije ljepote, i da bude „privlačna“, te da se natječe sa onim (ženama) koje poznaju samo ovodunjalučku materijalnu ljepotu, tada njen hidžab neće biti istinski hidžab, a niti će doći do izražaja duševna ljepota o kojoj mi govorimo.

I za kraj: sa hidžabom i uz stid, ti ćeš u Allahovim očima biti najljepša.

Autor: dr. Ijad el-Kunejbi
Izvor:
https://www.facebook.com/eyadqunaibi/posts/1924250321136994

Fusnote:

Et-Tevba: 71.
Ovo je značenje ajeta u suri Ali Imran: „Vi ste najbolji narod koji se ikada pojavio…“ (110).