Naslovnica Islam Duha-namaz

Duha-namaz

3600
namaz sedzda

Od Zejda ibn Erkama se prenosi da je Allāhov Poslanik, ‘alejhisselam, izašao među stanovnike Kuba’a dok su klanjali duha namaz pa je rekao: „Namaz pokajnika se klanja u vrijeme kada se paponjci devčadi počnu pržiti od vreline pijeska.1

To je duha namaz kojeg je Poslanik, ‘alejhisselam, oporučio svome drugu Ebu Hurejri, radijallahu‘anhu, koji prenosi: „Moj prijatelj mi je oporučio troje…”, pa je između ostalog spomenuo i duha namaz.2

Vrijednost ovog sunneta se spominje u hadisu od Ebu Zerra koji prenosi da je Allāhov Poslanik, ‘alejhisselam, rekao: „Svakoga jutra za svaki svoj zglob dužni ste dati sadaku: svako izgovoreno Subhānallāh je sadaka, izgovoreno El-hamdu lillāh je sadaka, Lā ilāhe illallāh je sadaka, svako izgovoreno Allāhu ekber je sadaka; naređivanje na dobro je sadaka, zabranjivanje i odvraćanje od lošeg je sadaka; a sve to zamjenjuju i dva rekata duha-namaza!3

Zamisli, moj plemeniti brate da si obavezan dati sadaku za svaku kost na svome tijelu kojih ima 360! To ne bi bio u stanju učiniti. Divna li je Allāhova milost i plemenitost koji nam je propisao duha namaz koji je zamjena za svu ovu sadaku.

Napomena od Menhedž: Duha-namaz je dobrovoljni namaz koji se može klanjati u periodu nakon što sunce izađe (odskoči, podigne se na horizontu) pa sve do pred podne. Duha-namaz se može klanjati dva raketa, a može i paran broj rekata do osam, a po nekima, i do dvanaest rekata. Selam će se predavati nakon svaka dva rekata.

Iz risale “Najbolja opskrba dobrovoljnih djela”

Bilješke:

1 Muslim – poglavlje o namazu (784).
2 El-Džami'us-sahih (1178), šejh Albani ga smatra vjerodostojnim.
3 Muslim – poglavlje o namazu (720), Ebu Davud u istoimenom poglavlju (1286).