Kako ispravno razumijeti tradiciju

490

U ovom kratkom video klipu, šejh Jusuf Barčić, rahimehullah, objašnjava na koji način, i koju tradiciju musliman treba da praktikuje i poštuje.

Priprema: Menhedz.com