Dva djela koja spašavaju od nifaka II Šejh Muhammed el-Munedždžid

153

U ovom kratkom video obraćanju šejh Munedždžid navodi dvije osobine koje čovjeka štite od toga da bude munafik i koje odvajaju između vjernika i munafika.