Naslovnica Akida El-istiaza – traženje utočišta, zaštite. Dozvoljena i zabranjena istiaza

El-istiaza – traženje utočišta, zaštite. Dozvoljena i zabranjena istiaza

370
Akida, islamsko vjerovanje

El-isti‘aza – traženje utočišta je traženje zaštite od nečega štetnog, od onoga što nam nije drago da nam se desi. Onaj koji traži zaštitu je čuvan od strane Onoga od koga traži utočište. Postoji više vidova traženja zaštite:

Ono sadrži potpuni osjećaj potrebe za Allahom i za Njegovim čuvanjem, zatim, uvjerenje da je Allah dovoljan Zaštitnik i Čuvar od svega u sadašnjosti i u budućnosti, od malog ili velikog, bilo da dolazi sa ljudske strane ili ne.[1] Allah I kaže:

Prvi: Traženje zaštite kod Allaha

Reci: “Utječem se Gospodaru svitanja od zla onoga što On stvara (od zla svih Allahovih stvorenja), i od zla mrkle noći kada razastre tmine, i od zla onih koje u čvorove pušu (koji se bave sihrom), i od zla zavidnika kad zavidi!” (Kur’an, 113:1-5)

I kaže:

Reci: “Utječem se Gospodaru ljudi, Vladaru ljudi, Bogu ljudi, od zla šejtana – napasnika, koji zle misli unosi u srca ljudi – od džinnova i od ljudi!” (Kur’an, 114:1-6)

Drugi: Traženje zaštite kod umrlih ili odsutnih i nemoćnih da pruže zaštitu

Ovakva vrsta traženja je veliki širk. Uzvišeni kaže:

I bilo je ljudi koji su pomoć od džinnova tražili, pa su im tako obijest povećali. (Kur’an, 72:6)

Treći: Traženje zaštite kod stvorenja koja su u mogućnosti pružiti zaštitu, poput ljudi, mjesta i sl.

Ovakva vrsta traženja zaštite je dozvoljena prema riječima Poslanika صلى الله عليه وسلم u kojima se govori o fitni: “Ko se upusti u nju zauzeće ga, a ko nađe utočište i zaštitu neka se time zaštiti.” (Buhari i Muslim)

Poslanik صلى الله عليه وسلم je ovdje ukazujući na utočište i zaštitu od fitne rekao: “Ko ima deve neka se brine o njima.” (Muslim)

A također, u Muslimovu Sahihu od Džabira radijallahu anhu se prenosi da je žena iz plemena El-Mahzum ukrala, te su došli sa njom Poslaniku صلى الله عليه وسلم te je zatražila zaštitu kod Ummu Seleme, Allah bio zadovoljan njom. Ako se od nekog zatraži utočište od zla nasilnika dužnost je odazvati se i pomoći i zaštititi kako se najbolje može. A ako se, pak, zatraži od nekog pomoć koja iziskuje činjenje zabranjenog ili izbjegavanje naređenog, u tom slučaju pomoć je zabranjena.

Iz knjige Korisna predavanja iz islamskog vjerovanja
Autor: dr. Meša‘il Rašid Ed-Debbas
Priprema i naslov: Menhedž

[1] Allah Uzvišeni je jedini Koji otklanja nedaće i pribavlja koristi. Sve što se dešava, dešava se Njegovim htijenjem i odredbom.