Naslovnica Akida Propis traženja pomoći, izlaza i zaštite od Allaha i od ljudi

Propis traženja pomoći, izlaza i zaštite od Allaha i od ljudi

440
tewhid, tevhid

El-isti’anetu: traženje pomoći.

El-istigasetu: traženje izlaza i otklanjanja tegobe.

El-isti’azetu: traženje zaštite.

Dokaz da spomenute tri stvari predstavljaju ibadet

Dokaz za el-isti’anet jesu riječi Uzvišenog:

“Tebi se klanjamo i od Tebe pomoć tražimo!” (Prijevod značenja El-Fatiha, 5.)

Dokaz za el-istigaset jesu riječi Svevišnjeg:

“I kada ste od Gospodara svoga izlaz zatražili…” (Prijevod značenja El-Enfal, 9.)

Dokaz za el-isti’azet jesu riječi Allaha, subhanehu ve te’ala:

“Reci: ‘Tražim zaštitu Gospodara ljudi.’” (Prijevod značenja En-Nas, 1.)

Propis traženja pomoći, izlaza i zaštite od nekoga drugog mimo Allaha

1. Dozvoljeno, ukoliko se ispune sljedeća četiri uvjeta, prva dva odnose se na stvar koja se traži, dok druga dva na onoga od koga se traži pomoć, izlaz i zaštita:

• da ono što se traži ne bude svojstveno samo Allahu, subhanehu ve te'ala (na primjer da ne traži izliječenje, povećanje opskrbe, produženje života ili oživljavanje mrtvih, jer to su djela svojstvena samo Allahu, op. M);

• da čovjek bude u stanju da traženo ispuni;

• da čovjek od koga se spomenuto traži bude živ;

• da bude prisutan.

2. Širk, ukoliko izostane jedan od spomenutih uvjeta.

Iz djela: Olakšano poimanje tevhida
Autor: Abdullah b. Ahmed el-Havil
Priprema i obrada/naslov: Menhedž