Naslovnica Fetve Kakav je propis prisluškivanja članova porodice kako bi se spriječile loše posljedice

Kakav je propis prisluškivanja članova porodice kako bi se spriječile loše posljedice

162

Kakav je propis ugrađivanja telefonskog prisluškivača kako bi prisluškivao porodicu

Pitanje: Ja imam braću i sestre. Koristim telefonski prisluškivač kako bih spriječio loše posljedice. Ovim putem su loše posljedice spriječene. Kakvo je Vaše mišljenje o ovom metodu?

Odgovor: Zahvala pripada Allahu. Ovo pitanje je postavljeno šejhu Muhammedu ibn Usejminu, Allah mu se smilovao, pa je odgovorio:

Smatram da je to špijuniranje, a nikome nije dozvoljeno špijunirati druge. Mi prihvatamo isključivo vanjštinu. Kada bi počeli špijunirati ljude mnogo bi se zamorili, a i naši unutrašnji osjećaji bi, od onoga što čuju i vide, malaksali. Uzvišeni kaže:

“l ne uhodite jedni druge”, poslije riječi: “O vjernici, klonite se mnogih sumnjičenja, neka sumnjičenja su, zaista, grijeh. l ne uhodite jedni druge.” (El-Hudžurat, 12)

Međutim, ako domaćin u kući uvidi naznake koje ukazuju na nepoželjne razgovore, nema smetnje da stavi prisluškivač a da to ukućani ne znaju. Međutim, ako od početka bude znao, neće ih pratiti nego direktno prekoriti. Jer ako bude prisluškivao može čuti više nego što je znao ispočetka. Npr. ako sazna za nedolični telefonski razgovor dužnost mu je odmah prekoriti onoga ko je vodio taj razgovor i ne odgađati to za sutra. To je potrebno u korijenu presjeći.

Kada se radi o optužbama bez dokaza i šejtanskim vesvesama, tada nije dozvoljeno prisluškivati. Ako sazna da se radi o velikoj stvari i da se to događa, nema zapreke da stavi prisluškivač s ciljem da dokaže istinitost.

Iz knjige: Fetve – ahlak, odgoj, društveni problemi, br. pitanja: 13318.
Autor knjige: šejh Salih el-Munedždžid
Fetve šejha Munedždžida čitaj ovdje.
Priprema i naslov: Menhedz