Naslovnica Islam Brak i porodica Propisi vanbračne djece, priznavanje i nasljeđivanje vanbračnog djeteta, pokajanje od bluda

Propisi vanbračne djece, priznavanje i nasljeđivanje vanbračnog djeteta, pokajanje od bluda

2326
Pokajanje

Pitanje: Kakvi su propisi vezani za vanbračnu djecu da li se ono može priznati posebno ako čovjek nije siguran odakle je ovo dijete zbog toga što mu majka često čini blud? Da li postoji mogućnost pokajanja nakon što sam počinio blud?

Odgovor: Kažem tražeći pomoć od Allaha subhanehu ve te'ala:
Ovdje se nalazi mnogo pitanja koja ćemo pojasniti svako pojedinačno kako bi smo olakšali pitaocu, a i radi lakšeh pojašnjenja propisa:

Prvo pitanje: Da li će se vanbračno dijete pripisati ocu ako ga prizna?

Allahov Poslanik salallahu te'ala alejhi ve selem kaže: Dijete pripada postelji, a bludniku kamen.

Ovaj hadis bilježe obadvojica Šejhova i drugi muhadisi od Aiše majke pravovjernih radijjallahu anha.

El Džasas u djelu Propisi Kur'ana ( 5 / 24) kaže: Od dokaza je i to da je blud odvratan zbog toga što se dijete bludnice ne pripisuje ocu jer niko od bludnika nema veće pravo nad njim. Jer je to uzrok prekidanja ili zatirana porodičnih lanaca ili svetinja koje se odnose na nasljedstvo, bračne veze, rodbinske veze, očevih prava nad djetetom i svega onoga što se podrazumijeva time od prava koja se dokidaju bludom. Zbog toga je blud razumom odvratan i odbačen po običaju. Zbog toga je Allahov Poslanik salallahu te'ala alejhi ve selem kaže: Dijete pripada postelji a bludniku kamen.

Kažem da se ovo odnosi na onoga za koga se zna da je otac, ali ako otac nije poznat niti ga je moguće odrediti onda je stvar još gora. Jer je u tom slučaju nemoguće pripisati vanbračno dijete nekome u bilo kojem slučaju.

Drugo pitanje: Nema nasljedstva između vanbračnog djeteta i njegovog oca makar bio poznat

Ako umre vanbračno dijete njega nasljeđuju majka i braća po majci. Ali njegov otac i braća po ocu nemaju nikavog prava u ostavštini, isto kao što i on njih ne naslijeđuje.

Ebu Hamid El Gazali rahimehullah u El Vesitu (4 / 366) kaže: “Ako žena rodi od bluda, ona će njega naslijediti a i on nju u ostavštini. Blizanci se naslijeđuju po braći od majke, a onaj ko se pripiše bludu on nema očinstva niti nasljedstva od oca.”

Treće pitanje: Bračni ugovor sa trudnicom, bez obzira da li bila pušćanica ili udovica od valjanog braka, je neispravan

A ako je noseća od bluda, onda je još preče da ugovor nije valjan. Zbog toga je nemoguće prihvatiti spletke pojedinih ljudi koji pokušavaju da, nakon što se pokaže trudnoća, prikriju tragove bluda i njegove loše posljedice, time što će prisiliti bludnike da požure sa bračnim ugovorom kako bi se sakrila sramota. Allah je skriven i voli skrivanje, ali ono što je sagrađeno na nepravilnosti ono je nepravilno.

Četvrto pitanje: Vrata pokajanja su otvorena sve dok duša ne dođe do grla ili dok sunce ne izađe sa zapada

Ako se griješnik pokaje istinskim pokajanjem, onda neka ne gubi nadu u Allahovu milost jer Allah subhanehu ve te'ala oprašta sve grijehe. Međutim njegovo je da pokajanje bude sa uslovima:

• Da se kloni tog grijeha.
• Da se kaje za ono što je bilo.
• Čvrstina odluke da se ne vrati na prethodni grijeh u budućnosti.
• Ako je grijeh tipa učinjene nepravde prema ljudima, kao što je krađa, prevara i sl., onda je na pokajniku da vrati njima njihova prava ili da od njih traži halala prije nego što bude kasno.

Toliko, a uspjeh je kod Allaha!

Autor: Dr. Ahmad Nedžib
Izvor: Saaid.net