Naslovnica Fetve Da li je onaj ko pogine u saobraćajnoj nesreći šehid

Da li je onaj ko pogine u saobraćajnoj nesreći šehid

297
fetve

Saobraćajna nesreća i šehid

Pitanje: Neki ljudi kažu da onaj ko pogine u saobraćajnoj nesreći spada u šehide i da ima nagradu šehida, pa da li je to tačno?

Odgovor: Nadamo se da je takav šehid, jer saobraćajna nesreća liči na onoga ko pogine pod ruševinama, a takav je šehid.

Fetava-l-ledžneti-d-daimeti, 8/375.