Naslovnica Ostalo Aktuelne teme Kakav treba biti odnos muslimana prema prirodi

Kakav treba biti odnos muslimana prema prirodi

294
islam i očuvanje prirode, očuvanje prirode, čuvanje okoliša

Poslanik sallallahu ‘alejhi ve sellem je bio veoma aktivan u borbi protiv problema okoline tako što je ljude upućivao i savjetovao da vode brigu o vodi, zemljištu, balansu životne okoline, i da cijene život, čak i onaj životinjski, ukoliko se ne radi o štetočinama.

Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem: „Nema nijednog muslimana koji posadi sjemenku ili sadnicu, pa se njome nahrani ptica, čovjek ili životinja, a da mu to neće biti uračunato kao sadaka.“ (Hadis bilježi Buhari, br. 2152 i Muslim, br. 2904)

Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je zabranio vršenje nužde po putevima kojima ljudi prolaze, izvorima vode i hladovinama rekavši: „Čuvajte se tri stvari koje su uzrok prokletstva: vršenje nužde na izvoru vode, sredini puta kojim ljudi prolaze i hladovinama.“ (Hadis bilježi Ebu-Davud, br. 24, Ahmed, br. 2580 i Ibn-Madže, br. 323)

I zabranio je pretjerano trošenje vode rekavši: 

Nemojte pretjerano trošiti vodu, pa makar to bilo i na tekućoj rijeci.

(Hadis bilježi Ahmed, br. 6768 i Ibn-Madže, br. 419)

Zabranio je beskorisno ubijati životinje kada je kazao: „Ko ubije pticu i ono što je iznad nje bespravno, Allah će ga o tome pitati na Sudnjem danu.“ Rečeno je: „O Allahov Poslaniče, a koje je njeno pravo?“ Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je odgovorio: „Da je zakolje pa je pojede, te da joj ne odsječe glavu pa da je baci.“ (Hadis bilježi Nesai, br. 4369 i Ahmed, br. 6264)

Poslanik sallallahu ‘alejhi ve sellemje vodio brigu o čistoći zemlje tako da ju je uporedio sa džamijama kada je u pitanju čistoća. On je kazao: „Meni je zemlja učinjena mesdžidom (mjestom za klanjanje) i čistom.“ (Hadis bilježi Buhari, br. 419 i Muslim, br. 811)

Prenosi se da je Poslanik sallallahu ‘alejhi ve sellemkazao: „Jedan mrav je ugrizao nekog poslanika, pa je on naredio da se cijeli mravinjak zapali. Allah mu je objavio: ‘Zar si zbog mrava koji te je ugrizao uništio cijelu zajednicu mrava koja je spominjala Allaha?’“A u drugoj predaji stoji: „Pa mu je Allah objavio: ‘Zašto nisi kaznio samo jednog mrava?!’“ (Hadis bilježi Buhari, br. 2796 i Muslim, br. 4157)

U ovome je dokaz održavanja balansa okoline, jer kada bi svaki čovjek kojeg uznemiri neka vrsta životinje, pa on ubije stotinu ili hiljadu istih, ne bi ostala nijedna životinja te vrste, a ovo se suprotstavlja sistemu kojeg je Allah uspostavio.

Poslanik sallallahu ‘alejhi ve sellemje naredio da se čiste i održavaju kuće, kako se ne bi pojavila epidemija. On je kazao:

 Održavajte svoje domove čistim.

(Hadis bilježi Taberani, br. 4057)

Poslanik je podsticao na poljoprivredu koja je dobar prijatelj životne okoline. On je kazao: „Ako neko od vas bude imao sadnicu u ruci i vidi da nastupa Sudnji dan, neka je zasadi, prije nego Sudnji dan nastupi!“ (Hadis bilježi Ahmed, br. 12512)

linija

Autor: Dr. Ahmed b. Osman el-Mezjed
Original teksta:  ‘Liječenje problema vezanih za prirodnu okolinu’
Naslov i obrada: Menhedž