Naslovnica Islam Onaj ko se Allaha boji postići će četiri stvari

Onaj ko se Allaha boji postići će četiri stvari

727

Rekao je Uzvišeni Allah:

line quotes

O vi koji vjerujete, ako se budete Allaha bojali, On će vam ono što istinu od neistine razdvaja dati i preko ružnih postupaka vaših će preći i oprostiti vam. A Allahova je dobrota neizmjerna.

(Kur'an, El-Enfal: 29)

Komentirajući ovaj ajet, šejh Es-S'adi, rahimehullah, je kazao:
“Čovjekovo strahovanje od svoga Gospodara je njegova adresa spasa, i znak njegova uspjeha, a takvalukom Uzvišeni Allah daje veliki hajr i na dunjaluku i na ahiretu, pa je ovdje spomenuo da onaj ko se Allaha boji postići će četiri stvari, i svaka od tih stvari je bolja od cijelog dunjaluka i onoga što je na njemu:

icon arrowprva: furkan, a to je znanje i uputa kojom onaj koji ih posjeduje razlučuje i razlikuje između pravog puta i zablude, istine i neistine, halala i harama, i one sretne od onih nesretnih

icon arrowdruga i treća: brisanje malih i opraštanje velikih grijeha

icon arrowi četvrta stvar: velika i lijepa nagrada za onoga ko se Njega Uzvišenog bude bojao, i Njegovom zadovoljstvu, nad prohtjevima svoje duše, bude prednost davao, A Allahova je dobrota neizmjerna”.1

Imam Ibnul-Kajjim, rahimehullah, o ovom ajetu kaže sljedeće:
“A od furkana je i nur (svijetlost) s kojim rob razdvaja hakk (istinu) od batila (neistine). I što je srce roba bliže Allahu Uzvišenom to je njegov furkan potpuniji i jači”.2

Dok na drugom mjestu kaže: “Furkan: to je ponos i pobjeda, te spas i nur koji razdvaja istinu od neistine”.3

Također, rekao je:
“I od furkana je ono što im Uzvišeni daje od svijetlosti (nura) s kojom razdvajaju istinu od neistine, te pobjedu i ponos s kojim će biti u stanju uspostaviti istinu a slomiti neistinu’.4

 

Priprema: Menhedz

Bilješke:

1 Tefsir Es-S'adi (1/319).
2 I'alamul-muvekki'in (4/199).
3 Igasetul-lehefan (2/186).
4 El-Fevaid (141 str).