Sadaka1 neće nikada umanjiti imetak“2

Duše su stvorene kao takve da mnogo vole imetak, a šejtanovo prisustvo – prilikom želje za davanjem i udjeljivanjem – je vrlo jako, kao što je to potvrdio Uzvišeni Gospodar: „Šejtan vas plaši siromaštvom i navodi vas na zlo“, pa dolaze šerijatski tekstovi kako bi srce ispunili jekinom i željom za onim što je kod Allaha Uzvišenog, kao što se to navodi u ovom vjerovjesničkom pravilu, i nastavku prethodnog ajeta: …a Allah vam obećava oprost i dobro. Allah je neizmjerno darežljiv i Onaj Koji sve zna.“3

Stvarnost toga je jednostavna:

Sadaka i udjeljivanje u dobrotvorne svrhe općenito ne umanjuju imetak sa svih aspekata, jer ako bi pretpostavili da se isti umanjio sa određenog aspekta, onda se on povećao sa mnogo drugih gledišta, a to je zbog toga što sadaka donosi berićet imetku i umnožava ga, uklanja od njega nepogode, i udjeljivatelju otvara od vrata rizka i razloga povećanja ono što je nekom drugom uskraćeno; pa šta znači to djelimično umanjivanje imetka (zbog sadake) u odnosu na samo neke od tih lijepih i korisnih plodova?!

Povećanje koje se postiže davanjem sadake može se ogledati u količini, kao i u kakvoći.

Što se tiče količine: to se ogleda u tome da Uzvišeni Allah tebi otvori neka od vrata rizka, a koja ti nije ni na um bila, ili da ti Allah olakša u vraćanju duga tvom dužniku.4

A što se tiče kakvoće: to se ogleda u tome da Uzvišeni Allah spusti berićeta na tvoj preostali imetak, pa ga za tebe čuva, i olakša ti u izvršavanju tvojih obaveza, i ne dozvoli njegovo upropaštavanje.

Štaviše, doista, tvoja sadaka može biti dobar i veliki sebeb (uzrok) da Allah od tebe otkloni raznorazne nedaće i bolesti.

Imam Ez-Zehebi, rahimehullah, spominje sljedeće:

Neki čovjek upitao je Abdullaha ibn El-Mubareka o rani koja mu se nalazi na koljenu već sedam godina, i liječio je raznim lijekovima, te odlazio mnogim ljekarima, ali mu ništa od toga nije koristilo, a Abdullah mu reče: ‘Otiđi na to i to mjesto, i tamo iskopaj bunar za kojim su u velikoj potrebi stanovnici tog mjesta; i ja se nadam da će se tamo pojaviti voda, a tebi izliječiti rana.’ Čovjek posluša njegov savjet pa tako i učini, te ozdravi njegova rana.”5

Znaj da je, uistinu, od najvećih plodova sadake – u značenju: da ona briše grijehe i ružna djela. Rekao je Uzvišeni: „Ako javno dajete sadake to je lijepo, ali je za vas bolje ako to prikrijete i date siromasima, i On će pokriti neka vaša loša djela. A Allah dobro zna ono što vi radite.“6

Iako se ovo vjerovjesničko pravilo u osnovi odnosi na imetak, stvarnost nam svjedoči da se ono, također, odnosi i na onoga kome je Allah Uzvišeni dao znanje, pa ga on dostavlja ljudima, kao što to spominje imam Ibnul-kajjim, rahimehullah: „…to se odnosi na udijeljivanje (tj. širenje) znanja, bilo da se radi direktnim razumijevanjem, ili ukazivanjem, ili podrazumijevanjem…“7

Neka se zna da sadaka ne staje kod ovoga. Pa kao što sadaka ne umanjuje ništa od imetka, štaviše, povećava ga i umnožava, isto tako i „tvoj osmijeh koji uputiš svome bratu biće ti upisan kao sadaka, koja ti ništa ne umanjuje. I tvoje naređivanje dobra i zabranjivanje zla biće ti upisano kao sadaka, koja ti ništa ne umanjuje. I tvoje pokazivanje Pravog puta osobi koja je zalutala biće ti upisano kao sadaka, koja ti ništa ne umanjuje. I tvoj vid kojim pomogneš osobi koja ne vidi biće ti upisan kao sadaka, koja ti ništa ne umanjuje. I tvoje uklanjanje kamena, trna ili kosti s puta biće ti upisano kao sadaka, koja ti ništa ne umanjuje. I tvoje izljevanje kove u kofu tvoga brata biće ti upisano kao sadaka, koja ti ništa ne umanjuje.“8.

A pjesnik je spomenuo:

Škrtica vidi da se imetak umnožava samo putem škrtarenja,
dok darežljivac vidi da za povećanje njegovog imetka ima mnogo načina.

Allahu naš, sačuvaj nas škrtosti, i učini nas od onih koji mnogo hajra čine, i mnogo dobra udijeljuju. I primi od nas, doista, Ti si Onaj koji sve čuje i zna.


Napisao: Šejh i dr. Omer el-Mukbil, hafizahullah
Izvor: Medžalisut-tezkir, 64. str.
Prevod: Menhedž
Ostali tekstovi iz edicije Kružoci zikra

Bilješke:

1 Svejedno bila u pitanju obavezna sadaka (tj. zekat), ili ona dobrovoljna.
2 Muslim (2588).
3 El-Bekara, 268.
4 Neko od momaka mi je ispričao sljedeće: Jednog jutra sam udijelio 300 rijala. Zatim nije nastupio akšam istog dana a osoba od koje sam pozajmio 3000 rijala me zove na telefon i kaže: ‘O fulane, smatraj svoj dug plaćenim i završenim!’ Pa slavljen neka je Allah Koji obećava blagodati i ispunjuje svoje obećanje, i neka je salavat i selam na Poslanika koji kaže: „Sadaka neće nikada umanjiti imetak“.
5 Sijeru e'alamin-nubela (8/407).
6 El-Bekara, 271.
7 Miftahu daris-seadeh (1/128), uz malu promjenu.
8 Ovo je kontekst hadisa koji prenosi Ebu Zerr, radijellahu anhu, a bilježi Tirmizi (1956), i kaže da je hasen-garib.