Naslovnica Islam Islam za početnike Islamski bonton prilikom obavljanja nužde

Islamski bonton prilikom obavljanja nužde

973

Adabi obavljanja nužde

1 Prije samog obavljanja nužde treba se skloniti od očiju ljudi, jer se prenosi da bi Vjerovjesnik, sallahu alejhi ve sellem: “Kada bi htio obaviti veliku nuždu, otišao daleko da ga niko ne vidi.”1

dekorativna linija

2 Ukoliko ne postoji nužnik, treba izabrati odgovarajuće mjesto i ne obavaljati ni veliku ni malu nuždu u hladu, gdje obično ljudi sjede i na mjestu kuda se prolazi, jer je Poslanik, sallahu alejhi ve sellem, rekao: “Čuvajte se dva prokletstva“, rekoše ashabi: “Šta su dva prokletstva, Allahov Poslaniče?” Kaže: “Koji obavlja nuždu na mjestu kuda ljudi prolaze i u hladu gdje sjede.”2 U značenju obavljanja nužde na putu i u hladu su obale rijeka i voćke koje rađaju, a o tome jasno govore hadisi od kojih je onaj u kojem Poslanik, sallahu alejhi ve sellem, kaže: “Pazite da za obavljanje velike nužde za nužnik ne uzimate tri mjesta: prilaze vodi, put kojim ljudi prolaze i hlad.”3

dekorativna linija

3 Musliman ne treba da nosi sa sobom u nužnik ništa na čemu je napisano ime Uzvišenog Allaha, kao što je Mushaf i tome slično.

dekorativna linija

4 Pri ulasku u nužnik, mustehab je, zakoračiti lijevom nogom i proučiti:

بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث

Bismillahi, Allahumme inni euzu bike mine-l-hubusi ve-l-habaisi!

(U ime Allaha, Allahu moj utječem ti se od muških i ženskih džinna).4

Dova prije ulaska u zahod

dekorativna linija

5 Ne zadizati odjeću prije nego što se spusti blizu zemlje, kako se ne bi otkrilo stidno mjesto koje je obaveza pokriti koliko je moguće, jer se prenosi u vjerodostojnom hadisu u kojem El-Mugire ibn Šu'be, radijallahu anhu, kaže:”Kada sam bio sa Allahovim Poslanikom, sallahu alejhi ve sellem, na putovanju, rekao mi je: “O Mugire, donesi posudu“, pa sam je donijeo, a on se zatim udaljio sve dok se nije sakrio od mene, te je obavio nuždu.”5

dekorativna linija

6 Pri obavljanju velike ili male nužde treba izbjegavati okretanje prednjom ili zadnjom stranom prema Kibli, jer je Allahov Poslanik, sallahu alejhi ve sellem, rekao: “Prilikom obavljanju nužde, ne okrećite se prednjom ili zadnjom stranom prema Kibli, okrenite se prema istoku ili zapadu.”6 Ovo je propis za obavljanje nužde na otvorenom prostoru, dok u zatvorenim prostorijama treba nastojati da se ne okreće prednjom i zadnjom stranom prema Kibli, a ako uradi nije grijeh.

dekorativna linija

7 Pokuđeno je da se za vrijeme obavljanja nužde priča, jer je došlo u vjerodostojnom hadisu, kojeg bilježi Muslim u svom Sahihu u rivajetu od Ibn Omera radijallahu anhuma, da je neki čovjek prolazio i poselamio Allahovog Poslanika, sallahu alejhi ve sellem, kada je on obavljao malu nuždu, pa mu nije uzvratio selam.7

dekorativna linija

8 Prilikom potiranja ili pranja (poslije obavljene nužde) ne treba se desnom rukom potirati ili prati, niti da se njome dodiruje polni organ, jer je Allahov Posalnik, sallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada neko od vas mokri, neka ne dodiruje svoj polni organ desnom rukom, i neka ne diše (puše) u posudu.8

Dovoljna su tri kamenčića prilikom potiranja, ako nečistoća nije prekomjerna, i ne treba se potirati kostima i balegom, jer se prenosi od Selmana, radijallahu anhu, da je rekao: “Zabranio nam je Allahov Poslanik sallahu alejhi ve sellem da se za vrijeme obavljanja velike ili male nužde okrećemo prema Kibli, da se potiremo desnom rukom, da se potiremo sa manje od tri kamenčića i da se potiremo balegom (od mazgi, magaraca i sl.) i kostima.”9

Bolje je oprati se vodom (nakon obavljene nužde), ukoliko je moguće, jer se od Aiše, radijallahu anha, prenosi da je rekla: “Recite svojim muževima neka se (poslije obavljene nužde) operu vodom, jer ja se stidim (tj. stidi se da im ovo kaže), uistinu, to je radio Allahov Poslanik, sallahu alejhi ve sellem.”10 (Dakle, hadisi govore da se nečistoća prilikom nužde otklanja kamenčićima ili vodom, a nikako se ne dodiruje golim rukama, kako mnogi ljudi misle, op. Menhedž)

dekorativna linija

9 Nakon obavljene nužde iz nužnika treba izaći desnom nogom i proučiti:

غفرانك

Gufraneke! (Tražim Tvoj oprost).11


Iz priručnika Ponašanje i moral svakog muslimana, grupe autora
Izvor: Islamhouse

Bilješke:

1 Ebu Davud, Knjiga o čistoći, Poglavlje o osamljivanju pri obavljanju nužde, broj 2.
2 Muslim, Knjiga o čistoći, poglavlje: Zabrana obavljanja nužde na putevima i u hladovima, broj 269.
3 Ebu Davud, Knjiga o čistoći, poglavlje: Mjesta na kojima je Poslanik sallahu alejhi ve sellem zabranio da se vrši mala nužda, broj 26, i Ibn Madže, Knjiga o čistoći, poglavlje: Zabrana vršenja nužde na putu kojim ljudi prolaze, broj 328, i kaže Ibn Hadžer u knjizi Bulugul meram da je hadis slab zbog nespojenosti seneda, s tim da ga je šejh Albani u knjizi El-Irva’ (1/100) ocijenio kao hasen zbog mnogo rivajeta u kojim je prenešen.
4 Buharija, Knjiga o abdestu, poglavlje: Šta se kaže pri ulasku u nužnik, broj 142, i Muslim, Knjiga o hajzu, poglavlje: Šta se kaže pri ulasku u nužnik, broj 375.
5 Buharija, Knjiga o namazu, poglavlje Namaz u šamijskom ogrtaču, broj 363.
6 Buharija, Knjiga o abdestu, poglavlje: Ne okreće se prema Kibli prilikom obavljanja nužde, broj 144.
7 Muslim, Knjiga o hajzu, Poglavlje o tejemmumu, broj 370.
8 Buharija, Knjiga o abdestu, poglavlje: Pri mokrenju ne dodirivati polni organ desnom rukom, broj 154.
9 Muslim, Knjiga o čistoći, Poglavlje o potiranju poslije nužde, broj 262.
10 Tirmizi, Knjiga o čistoći, poglavlje: Ono što je prenešeno o pranju vodom poslije nužde, broj 19, i Nesai, Knjiga o čistoći, poglavlje: Pranje vodom poslije nužde, broj 46, i kaže Tirmizi:”Hadis je hasen sahih”, tako je spomenuo šejh Albani u knjizi El-Irva’ (1/83), i rekao je:”Hadis je sahih”.
11 Bilježi ga Buharija u knjizi El-Edebu-l-mufred, broj 693, i Ebu Davud, Knjiga o čistoći, poglavlje: Šta se kaže pri izlasku iz nužnika, broj 30, i Tirmizi, Knjiga o čistoći, poglavlje: Šta se kaže pri izlasku iz nužnika, broj 7, i Ibn Madže, Knjiga o čistoći, poglavlje: Šta se kaže pri izlasku iz nužnika, broj 300, a hadis je šejh Albani ocijenio kao vjerodostojan u knjizi El-Irva’.