Kazivanje o poslaniku Sulejmanu a.s: Data mu je vlast kakvu niko nakon njega nije imao

2746

Uzvišeni Allah na više mjesta u Kur'anu spominje svog poslanika Sulejmana alejhisselama i blagodati koje mu je podario, a on njih je moć nad džinnima, poznavanje govora životinja, te kontrolu nad vjetrom.

Pogledajte ovaj izuzetno poučan video i podijelite ga sa drugima.