Naslovnica Akida Predznak Sudnjeg dana: Procvat Bejtul-Makdisa (Jerusalema) i opustjelost Medine od stanovnika i...

Predznak Sudnjeg dana: Procvat Bejtul-Makdisa (Jerusalema) i opustjelost Medine od stanovnika i posjetitelja

486
Predznaci Sudnjeg dana

Procvat Bejtul-Makdisa (Jerusalema) i opustjelost Medine od stanovnika i posjetitelja

Od Muaza ibn Džebela, radijallahu anhu, se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

Procvat Bejtul-Makdisa znači (da slijedi) opustjelost Jesriba (Medine), a opustjelost Jesriba znači (da slijedi) događaj velikog okršaja, a veliki okršaj znači (da slijedi) oslobođenje Konstantinopola, a oslobođenje Konstantinopola znači (da slijedi) pojava Dedždžala.“ Na to je Muaz ibn Džebel udario po natkoljenici (ili po ramenu) čovjeka kojem je govorio, te dodao: “Ovo će se desiti, kao što (se dešava da) ti sjediš ovdje.“1

Opustjelost Jesriba znači da će Poslanikov grad Medina opustjeti od stanovnika i posjetitelja. U jednoj drugoj predaji stoji da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Veliki okršaj i oslobođenje Konstantinopolja i pojava Dedždžala su (desit će se) u sedam mjeseci.“2

Događaji koje je spomenuo Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u  ovome hadisu su kazani shodno redoslijedu događanja. Procvat Bejtul-Makdisa, znači procvat grada Jerusalema, širenjem njegove površine i izgradnjom, te povećanjem broja stanovnika. Kad se to desi, opustjet će Jesrib, Poslanikov grad Medina – prestat će se graditi i ljudi će izgubiti volju da žive u njemu. Ovo se čak i danas događa, broj stanovnika Medine se smanjuje, a mnogi ljudi se iz nje sele da bi živjeli u drugim mjestima (saudijska diktatorska vlast gotovo nimalo ne ulaže u svete gradove Mekku i Medinu, koji postaju sve zapušteniji, dok s druge strane ulaže ogromne pare u izgradnju drugih gradova u kojima se širi razvrat i fesad, op. M).

U jednom drugom hadisu Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazuje slijedeće:

“Zaista će Medina biti napuštena kada bude najljepša, tako da će psi ili vukovi doći i mokriti po džamiji i po minberu.“ Neko je upitao: „Allahov Poslaniče, pa ko će koristiti njene plodove u to vrijeme?” “Zvijeri (koje dolaze da jedu meso), ptice i divlje životinje!” – odgovorit će Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.3

Procvat Bejtul-Makdisa može značiti i to da će on biti prijestolnica hilafeta pri kraju dunjaluka, kao što je rečeno u hadisu Abdullaha ibn Havale el-Ezedija, koji kazuje:

“Poslao nas je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, da lovimo plijen i to hodajući, išli smo i vratili se bez ičega, a odmah je uočio umor na našim licima, pa nam je rekao: „Allahu moj, ne prepusti ih meni, pa da ja budem slab za njih, i ne prepusti ih samima sebi, pa da ne mognu sebi pomoći, i ne prepusti ih ljudima, pa da im ne dadnu prednost nad sobom.“ Potom je stavio ruku na moju glavu, ili je rekao na moj potiljak, pa nastavio: “O Ibn Havale, kada vidiš da se hilafet preselio u svetu zemlju, tada su blizu zemljotresi, veliki metež, i krupni događaji, a Čas (sudnji) će toga dana biti bliži ljudima nego što je ova moja ruka od tvoje glave.“4

Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, riječi opustjelost Jesriba, pa veliki okršaj i oslobođenje Konstantinopolja znače da će se, nakon što opusti Medina, desiti sukob između muslimana i kršćana, a nazvan je Veliki okršaj zbog žestine borbe u njemu. Potom slijedi oslobođenje Konstantinopolja, tj. grada Istanbula, jednog od najvećih i najljepših gradova današnje Turske. A potom će se pojaviti Dedždžal.

Iz knjige Kraj svijeta
Autor: Muhammed elArifi

Priprema i naslov: Menhedž
Klikni ovdje za ostale predznake Sudnjeg dana iz iste knjige

Bilješke:

1 Bilježe Ebu Davud i Tirmizi, šejh Albani ga ocijenio dobrim u Sahihu Ehi Davud.
2 Bilježi Tirtnizi sa slabim lancem prenosilaca.
3 Bilježi Malik u El-Muveta'u s ovakvim tekstom, a hadis se nalazi i u dva Sahiha ali se ne spominje živina i pas, inače je spominjanje psa neuobičajeno.
4 Bilježe Ahmed i Ebu Davud, a šejh Albani ga ocijenio vjerodostojnim u Sahihu Ebi Davud.