Odjeljenje za islamska pitanja iz Dubaija nedavno je objavilo knjigu u kojoj je 106 ljudi podijelilo svoje razloge prelaska (ili vraćanja) na islam. Država Ujedinjeni Arapski Emirati je vjerovatno jedna od svjetskih kulturoloških najraznovrsnijih zemalja na svijetu. Knjiga je posebna iz razloga što u sebi sadrži raznovrsnost i mnoštvo kultura i gledišta njenih pripadnika što je čini naročito interesantnom.

Sretni smo što smo njihove razloge prenijeli upravo vama!

1. Allahovа jednoća

Ja sam prihvatio religiju islam jer je islam jedina religija na Zemlji koja snažno propovijeda i poštuje koncept jedinog istinskog Boga. U islamu je smisao jednog Boga veoma jasan i cijela njegova osnova zasniva se na monoteizmu. – Krnelio Sabado, Adam, Filipini.

2. Bog nema boga

Naučila sam da u većini religija svaki bog ima drugog boga iznad sebe. Na primjer, kršćani vjeruju da je Isus bog, ali sam Isus ima Boga koji je superiorniji od njega. U islamu, Bog nema ni oca, ni sina i niko nije superiorniji od Njega. – Lusi Čilumba, Merjem, Zambia.

3. Allah je veoma važan u islamu

Značaj Allaha je znatno bitniji za muslimane nego što ijedan bog znači drugim narodima. Shvatila sam da muslimani čuvaju Allaha u svojim mislima sve vrijeme. – Natalia Bricicari, Nura, Moldavija.

4. Allah me čuje kada ga dozivam

Nakon izgubljenog posla i samoće u svom radnom kampu, počeo sam tražiti od Allaha onako kako to muslimani od Njega traže, da mi nađe izlaz jer sam imao puno problema kod kuće. Kroz nedjelju dana sam dobio priliku da ponovo započnem sa radom i nastavim sa zarađivanjem novca. – Kanan Kupu, Samir, Indija.

5. Allah nema slike

Prvi put sam saznao da Allah nema slike kada sam bio u džamiji u posjeti za nemuslimane koju je vodilo Odjeljenje za Islamska pitanja. Nakon što sam čuo objašnjenje o Allahu da je On Svemogući, Sveznajući i Svemoćni, prihvatio sam islam. – Manuel Para, Musa, Italija.

6. Allahova prelijepa imena

Moj prijatelj mi je ispričao o prelijepim imenima i atributima koje Allah ima, i također mi je objasnio njihova  značenja. Allah ima sve dobre osobine koje se odnose na Njega Samoga. To što je Allah Najmilostiviji, Samilosni me je približilo islamu. – Merilin Gunao, Lejla, Filipini.

7. Obožavanje Stvoritelja, a ne njegovih stvorenja

Sjećam se, dok sam sjedila u Sekciji za nove muslimane, jedan od učitelja mi je objasnio o životu poslanika Ibrahima koji je idolopoklonicima ukazao na pogrešnost obožavanja zvijezdi, Mjeseca i Sunca i ukazao im je da trebaju obožavati Stvoritelja, a ne Njegova stvorenja. – Čandrika Abo, Aiša, Šri Lanka.

8. Obožavanje ogromnog broja božanstava u mojoj prethodnoj vjeri

Obožavali bi hiljade bogova i imali bi drugačije bogove od onih koje su naši roditelji i drugi članovi porodice obožavali. Od početka, ja nisam obožavao ove bogove. Nakon mog dolaska u Dubai, prestao sam da radim bilo šta vezano za moju naslijeđenu vjeru i povjerovao sam u jednog istinitog Boga i napokon sam u islamu našao to vjerovanje u jednog Boga. – Adarš Kumar, Muhamed, Indija.

9. Allah je sveobuhvatni Bog

U svakom regionu i mjestu mi imamo različite bogove, dok je kod muslimana, Allah njihov Bog gdje god se oni nalazili. Od Nepala do Indije, od Kašmira do Kanjakumarija, možete napraviti listu od hiljade bogova osim kod muslimana, oni imaju jednog sveobuhvatnog Boga. – Sanjana Sisodija, Asma, Indija.

10. Bog je jedan u zapovijestima

U 10 zapovijesti iz Biblije, pomenuto je da je Bog samo jedan i da trebamo da služimo samo Njemu ali mi ne slijedimo ove zapovijesti, dok, međutim, smisao i vjerovanje u jednog Boga na osnovu ovih zapovijesti nalazim samo u Kur’anu i u islamu. – Lajmen Kamva, Abdul Rahman, Kamerun.

11. Neobožavanje Marije

U mojoj zemlji se obožava djevica Marija i moja majka je veoma privržena slavljenju djevice Marije, dok se nigdje u Bibliji ne pominje da ona treba da se obožava. Čitajući o Mariji u islamskim knjigama, dobila sam tačne informacije o njoj i prihvatila sam islam. – Alva Pagaduan, Zinat, Filipini.

12. Isus nije Božiji sin

Moja istraživanja kršćanstva kroz Bibliju i drugu literaturu su me vodila da povjerujem i saznam da Isus nije bio Božiji sin. Zapravo, termin „Sin“ je korišćen i za druge poslanike i pravedne Božije ljude u svetoj Bibliji, i po tome znači da Isus nije jedino Božiji „sin“. – Pol Martin, Adbul Rahman, Australija.

13. Isus je bio samo poslanik (glasnik)

Koncepcija po kojoj je Isus bio samo poslanik je veoma jasna i logična, pošto se na mnoštvo mjesta u Bibliji pominje da je on bio Božiji poslanik. Časni Kur’an daje čist dokaz da Isus nije bio ni bog, a ni sin Božiji; umjesto toga, bio je časni poslanik i Božiji glasnik. – Rino Furie, Rajjan, Južna Afrika.

14. Isus nikada nije rekao za sebe da je Bog

Za mene je bilo šokirajuće da saznam da Isus nigdje u Bibliji ne govori da je on Bog. Ovo me je navelo da proispitam svoje vjerovanje u to, pa sam počeo da čitam o njemu dok nisam stigao do zaključka da on nije Bog. Medlin Lucido Tato, Adila, Filipini.

15. Biblija me je vodila do islama

Da, naravno, nakon čitanja Biblije sam prihvatio islam. Zapravo, Biblija mi je pomogla da ispravim svoja vjerovanja i da nastavim sa čitanjem o islamu. Stoga sam prihvatio islam. – Džozef Grifin, Muhamed Džamil, Ujedinjeno Kraljevstvo.

16. Život poslanika Muhammeda (sallallahu alejhi ve sellem)

Služba za Islamska pitanja je sprovela nagradni kviz o Poslaniku Muhammedu (sallallahu alejhi ve sellem) pod naslovom „Kada biste ga upoznali, vi biste ga zavoljeli“  i najavila je uzbudljive nagrade za pobjednika. Kako bih pobijedila, provela sam dan i noć čitajući knjigu o Poslaniku i na iznenađenje, bila sam pobjednik (osvojila sam 1. mjesto). Nakon nekoliko dana sam u interesovanju počela da čitam više knjiga o Poslaniku Muhammedu i prigrlila islam. – Katarina de Vila, Kulsum, Filipini.

17. Milost Poslanika Muhammeda (sallallahu alejhi ve sellem)

Neiscrpna milost Poslanika prema ljudskim bićima (naročito robovima i ženama), životinjama, prirodi itd. za mene je bila jedan od glavnih razloga zbog kojih sam prihvatio istinu donesenu od strane poslanika Muhammeda (sallallahu alejhi ve sellem). – Johan Fisterer, Jasin, Njemačka.

18. Karakter Poslanika

Čitao sam mnoštvo knjiga o poslaniku Muhammedu (sallallahu alejhi ve sellem) i nalazio sam da je njegov karakter bio veoma blag i skladan i bio je ugledan čak i među svojim neprijateljima i poznat kao Es-Sadik (istinoljubivi) i El-Emin (povjerljivi). – Žorž Nabil, Abdulah, Egipat.

19. Šta ljudi govore o Muhammedu (sallallahu alejhi ve sellem)

Čitajući poznatu knjigu pod nazivom „Šta su poznati kazali o Muhammedu“, kolekciju izreka velikih ljudi poput Džordža Bernarda Šo-a, M. K. Gandija itd., o Muhammedu (sallallahu alejhi ve sellem) ne samo da mi je pomoglo da saznam o poslanikovom životu već i da prihvatim njegovu poruku i da slijedim put koji je objasnio. –Dejl Prop, Abu Bakr, Kanada.

20. Knjiga: „Rangiranje 100 najutjecajnijih osoba u historiji od Majkl. H. Harta (MICHAEL H. HART):

Po saznanju da je u poznatoj knjizi Majkl. H. Harta, ime poslanika Muhammeda na vrhu liste, nabavio sam kopiju knjige sa slobodne zone internacionalnog aerodroma i počeo da čitam o njemu nakon čega sam pročitao još neke knjige o životu Poslanika i prihvatio sam islam. – Gonzalo Garsija, Muhamed Saud, Amerika.

(Nastaviće se, in šaa Allah…)

Iz knjige: “106 razloga zbog kojih smo izabrali islam”