Naslovnica Kur'an Tefsir i mufessiri Na zulum se uzvraća istom mjerom

Na zulum se uzvraća istom mjerom

947
Odgovor na zulum

Kaže Uzvišeni Allah u prijevodu značenja: „A kazna za zlo jeste isto zlo, a onoga koji oprosti i izmiri se Allah će nagraditi; On, uistinu, ne voli zulumćare. A onaj ko uzvrati nakon što mu je zulum učinjen, pa takvi ne mogu biti kažnjeni“.

Kaže šejh Es-S'adi:

„Uzvišeni Allah je u ovim ajetima spomenuo stepene kazni, i da one sadrže tri stepena, a to su: pravda, dobrota, i zulum.

Stepen pravde se ogleda: tako da se na učinjeno zlo uzvrati istom mjerom, niti više niti manje. Pa tako se čovjek ubija za čovjeka, i svaka ozlijeda se uzvraća istom ozlijedom, a imetak se nadoknađuje shodno veličini štete koja je nanešena na imatek.

Dok je stepen dobrote: opraštanje prijestupniku i izmirenje s istim, i zbog toga je Uzvišeni rekao: „a onoga koji oprosti i izmiri se Allah će nagraditi“, tj. nagradit će ga velikom i obimnom nagradom. Uzvišeni Allah je uvjetovao da opraštaj sadrži i izmirenje, jer to ukazuje da ako prijestupniku ne dolikuje da mu se oprosti, i šerijatska masleha (korist) je u tome da se on kazni, onda oproštaj – u ovakvom slučaju – nije pohvalan. A u prepuštanju nagrade Allahu za onoga ko oprosti, je podstrek i bodrenje na sami oprost, i na to da se rob ophodi prema ostalima onako kako bi volio da se Allah ophodi prema njemu. Pa kao što rob voli da mu Allah oprosti, neka i on njima isto tako oprosti, i kao što voli da Allah prijeđe preko njegovih loših djela, neka i on isto tako pređe preko njihovih loših postupaka, jer, uistinu, nagrada biva shodno djelu.

Što se pak, stepena zuluma tiče, On Uzvišeni ga je spomenuo u Svom govoru: „On, uistinu, ne voli zulumćare“ koji prvi otpočinju nanošenjem nepravde drugima, ili pak, prijestupniku uzvraćaju više nego što je veličina njegovog prijestupa, pa tako prelaženje granica u uzvraćanju je zulum.

„A onaj ko uzvrati nakon što mu je zulum učinjen“ tj. uzvrati onome ko mu je prvi učinio zulum, nakon što mu je učinjen zulum, „pa takvi ne mogu biti kažnjeni“ tj. oni neće imati grijeha za uzvraćanje istom mjerom.

Autor: Abdur-Rahman bin Nasir Sa'di

Izvadak iz Tefsira mufessira Abdur-Rahmana Sa'dija

Prijevod: Menhedz.com