Naslovnica Akida Adabi lijepog odnosa prema ashabima Allahova Poslanika, sallahu alejhi ve sellem

Adabi lijepog odnosa prema ashabima Allahova Poslanika, sallahu alejhi ve sellem

83
ashabi, slijedjenje ashaba

Musliman vjeruje da je dužnost voljeti ashabe Allahova Poslanika, sallahu alejhi ve sellem, da su oni, u odnosu na ostale vjernike muslimane, odabraniji i da se međusobno u vrlinama i stupnju odabranosti razlikuju. Najodabraniji među njima su četvorica prvih halifa shodno njihovom redoslijedu u hilafetu.

Ebu Bekr es-Siddik, radijallahu anhu, je apsolutno najodabraniji drug Allahova Poslanika, sallahu alejhi ve sellem, jer je Poslanik, sallahu alejhi ve sellem, rekao: “Da sam nekoga uzeo za svoga prisnog prijatelja, sigurno bih za njega uzeo Ebu Bekra, ali on mi je brat (u vjeri) i drug, a Allah je vašeg druga uzeo za prisna prijatelja.”1

Zatim, iza njega slijedi: Omer ibn el-Hattab, zatim Osman ibn ‘Affan, a zatim Alija ibn Ebi Talib radijallahu anhum, jer je Alija radijallahu anhu rekao: “Hoćete li da vas obavijestim o najboljem u ovom Ummetu, poslije vjerovjesnika, to je Ebu Bekr”, a zatim je rekao: “Hoćete li da vas obavijestim o najboljem u ovom Ummetu poslije Ebu Bekra, to je Omer.”2

Zatim, u vrlinama iza njih slijede ostala desetorica kojima je obećan Džennet, oni su odabraniji u odnosu na ostale vjernike-muslimane. Za njih je Uzvišeni, hvaleći ih, rekao:

line quotes

Allah je zadovoljan prvim muslimanima, muhadžirima i ensarijama i svima onima koji ih slijede dobra djela čineći, a i oni su zadovoljni Njime. Za njih je On pripremio džennetske bašče kroz koje rijeke teki, i oni će vječno i zauvijek u njima boraviti. To je veliki uspjeh.”

(Kur'an, Et-Tevbe:100)

A kaže Poslanik, sallahu alejhi ve sellem: “Najbolji ljudi su moja generacija, zatim generacija poslije njih, i zatim generacija poslije njih.”3

Pripadnici ehli sunneta ve džemata su ustrajni i predani u iskazivanju ljubavi prema ashabima Allahova Poslanika, sallahu alejhi ve sellem, mole Allaha da bude sa njima zadovoljan i da im se smiluje, prihvataju njihova mišljenja u šerijatskim propisima i slijede njihove sunnete.

Ne uznemiravati ashabe Allahova Poslanika, sallahu alejhi ve sellem, ne vrijeđati ih i ne psovati je vid ljubavi prema ashabima Allahova Poslanika, sallahu alejhi ve sellem, jer je Poslanik, sallahu alejhi ve sellem, rekao:

“Ne vrijeđajte moje drugove, tako mi Onoga u čijoj ruci je moja duša, kada bi neko od vas potrošio zlata koliko je brdo Uhud, ne bi zaslužio pregršt jednog od njih, niti pola pregršti.”4

Supruge Allahova Poslanika, sallahu alejhi ve sellem, majke pravovjernih, imaju ogromno mjesto u dušama vjernika. Njihove vrline su u širenju znanja koje su uzele od Poslanika, sallahu alejhi ve sellem, i poučavanju Ummeta onome što je govorio i radio Poslanik, sallahu alejhi ve sellem, naročito u njihovim kućama. S toga je dužnost da im se bude zahvalan za ovo dobro, moliti Allaha da bude zadovoljan sa njima, doviti za njih i pokazivati ljubav i naklonost prema njima, jer je Uzvišeni rekao:

“Vjerovjesnik treba da bude preči vjernicima nego oni sami sebi, a žene njegove su kao majke njihove.” (El-Ahzab, 6)

Iz Knjige o lijepom ponašanju i moralu

Bilješke:

1 Muslim, Knjiga o vrijednosti ashaba Allahova Poslanika, sallahu alejhi ve sellem, poglavlje: Odabranost Ebu Bekra es-Siddika, broj 2383, hadis prenosi Abdullah ibn Mes'ud, i Buharija, broj 3654, 3656 i 3658, hadis je prenešen drugim rivajetima i drugim riječima.

2 Ahmed, Musned pravovjernih halifa, Musned Alije ibn Ebi Taliba, broj 833.

3 Buharija, Knjiga o vrijednosti ashaba Allahova Poslanika, sallahu alejhi ve sellem, poglavlje: Vrijednost ashaba Allahova Poslanika, sallahu alejhi ve sellem, broj 3652, Muslim, Knjiga o vrijednosti ashaba Allahova Poslanika, sallahu alejhi ve sellem, poglavlje: Vrijednost ashaba Allahova Poslanika, sallahu alejhi ve sellem, zatim generacije poslije njih, broj 533.

4 Buharija, Knjiga o vrijednosti ashaba Allahova Poslanika, sallahu alejhi ve sellem, poglavlje: Riječi Poslanika, sallahu alejhi ve sellem: “Da sam nekog uzeo za svog prisnog prijatelja”, broj 3637, i Muslim, Knjiga o vrijednosti ashaba Allahova Poslanika, sallahu alejhi ve sellem, poglavlje: Zabrana vrijeđanja ashaba, broj 540.