Naslovnica Islam Islam za početnike Nije teško spoznati istinu, daleko teže je raditi po njoj i ustrajati...

Nije teško spoznati istinu, daleko teže je raditi po njoj i ustrajati na tome

363
istina

Rekao je šejh Sulejman El-Ulvan, hafizahullah:

Spoznati istinu je lakše negoli raditi po njoj, i raditi po njoj je lakše negoli ustrajati na tome. Mnogo je onih koji znaju istinu ali ne rade po njoj, i onih koji znaju istinu i rade po njoj neko vrijeme, ali ne ustraju na tome.
Ustrajnost na istini je blagodat i odabir od Allaha Uzvišenog, i rahmet od Milostivog, a srca se nalaze između dva prsta od prstiju Milostivog, okreće ih kako hoće.

Plemeniti je odredio da onaj ko bude živio na nečemu iskreno, predano i s ubjeđenjem, On Uzvišeni će mu povećati uputu, postojnost, snagu, basiret, i omogući će mu da tako i preseli. Dočim, onaj ko u svojoj iskrenosti i predanosti ima prohtjeva i slabost, uz to voli dunjaluk i da ga hvale, takav neće opstati niti ustrajati kada se pojave iskušenja, a samo Allah zna kome daje blagodat i hajr.

Stoga moli Allaha da te učvrsti, jer je česta dova Poslanika, njegovih ashaba i tabiina bila:
„Gospodaru naš, nemoj skrenuti srca naša nakon što si nas uputio“[1], tj. nemoj ih skrenuti sa istine nakon što si im na nju ukazao, i nemoj nas odvratiti od islama na kufr, i nemoj nas odvratiti od sunneta na bidat, i nemoj nas odvratiti od upute na zabludu, i nemoj nas odvratiti od pokornosti na nepokornost, i nemoj nas odvratiti od čvrstine, ustrajnosti i iskrenosti na dvoličnost, kolebljivost i prevrtljivost!

Rekao je šejhul-islam Ibn Tejmijje, rahimehullah:
„Najveći keramet jeste ustrajati na Pravi put.“

Izvor: Iz knjige „El-Dževahirul-hisan fi tegridatil-ulvan“ (4 str.)
Priprema: Menhedž

Bilješka:

[1] Ali – Imran, 8.