Naslovnica Edeb - Odgoj Nemoj biti zarobljenik svoje duše

Nemoj biti zarobljenik svoje duše

456
islamske teme

Uzvišeni Allah kaže: “I duše, i Onoga Koji je stvori. Pa je nadahnu da zna šta joj je grješenje, a šta bogobojaznost. Uspjet će samo onaj ko je očisti, a bit će izgubljen onaj ko je na stranputicu odvede!”

– Ibn Redžeb kaže: “Značenje ovih ajeta je da će uspjeti ljudi koji koji svoju dušu očiste pokornošću Allahu. Propali su oni ljudi koji je upropaste i uprljaju grijesima. Pokornost čisti dušu i tako je uzdiže, dok je grijesi prljaju i uprapaštavaju tako da ona postaje kao neko ko se zabija u zemlju.”

Vjerovjesnik alejhi selam kaže: “Svi ljudi osvanu i prodaju svoju dušu; neki je upropaste, a neki je oslobode i otkupe od kazne.”

– Ibn Redžeb pojašnjava: “Ovaj hadis ukazuje na to da svaki insan ide u propast svoje duše ili njeno oslobađanje. Ko ide u pokornost Allahu, taj je sebe prodao Allahu i oslobodio svoju dušu od Njegove kazne. A ko ide u griješenju prema Allahu, taj je sebe prodao poniženju i upropastio je dušu onim grijesima koji obavezuju Allahovu srdžbu i Njegovu kaznu.”

Koraci za oslobađanje zarobljenika duše

razumijevanje-slobode-u-islamu– Među našim prethodnicima je bilo dosta onih koji su se trudili u činjenju dobrih djela, ali i pred toga bi govorili da su oni zarobljenici i da rade na oslobađanju svoje duše.

– Neki bi od njih znali izgovarati tesbih – slavljenje Allaha po dvanaest hiljada puta svaki dan shodno otkupnini – kao da je sam sebe ubio pa oslobađa svoju dušu otkupninom.

– El-Hasen kaže: “Vjernik je na dunjaluku poput zarobljenika; radi na oslobađanju svoje duše, nije siguran ni od čega sve dok ne sretne Allaha aze ve džel.”

Kako sebe prodaješ Allahu?

– Neki su kazali da ko ide u pokornost Allahu svoju dušu je prodao Allahu i oslobodio je od Njegove kazne, a ko ide u griješenju prema Allahu, taj je sebe prodao poniženju i upropastio je dušu onim grijesima koji obavezuju Allahovu srdžbu i Njegovu kaznu.

– Takođe je rečeno: o sine Ademov, zaista ti polaziš izjutra ili navečer u traganju za zaradom, pa neka ti tvoja duša bude tvoja briga, jer ti, doista, nikada nećeš zaraditi nešto poput nje.

– Ebu Bekr bin Ajas je rekao: “Kada sam bio mladić neki čovjek mi reče: ‘Oslobodi sebe na dunjaluku od ahiretskog ropstva koliko god si u stanju, jer doista, ahiretski zarobljenik nikada neće biti oslobođen‘ – pa tako mi Allaha nisam ovu rečenicu nakon toga zaboravio.”

– Neki od selefa plakali i govorili: “Ja ne posjedujem dvije duše, već samo jadnu – kada ona ode, drugu ne mogu više naći!”

– Muhamed bin El-Hanefije je rekao: “Allah Uzvišeni je učinio kao cijenu za vaše duše Džennet – zato nemojte ih prodavati nizašta drugo nego za Džennet!”

– Isto tako je rekao da onaj kome se njegova duša učini plemenitom i dragocjenom, kod njega dunjaluk neće imati nikakve vrijednosti.

– Muhamed bin El-Hanefije je bio upitan ko od ljudi ima najveći stepen. Na to je on odgovorio: “Onaj ko za sebe ne vidi opasnost od cijelog dunjaluka.”

Stvarnost zarobljeništva i slobode

– Šejhul-islam Ibn Tejmije je rekao: “Ako srce koje je vladar tijela bude rob i zarobljenik nekom drugom a ne Allahu, onda je to poniženje, čisto zarobljeništvo i poniženo ropstvo.”

– Dalje nastavlja: “Sloboda jeste sloboda srca, a ropstvo jeste ropstvo srca – kao što je bogatstvo bogatstvo duše – rekao je Vjerovjesnik alejhi selam: ‘Nije bogatstvo u posjedovanju puno imovine, već je bogatstvo bogatstvom odnosno neovisnošću duše.'”


Iz knjige Dersovi odgoja iz hadisa vjerovjesnika
Autor: Halid el-Husejnan
Priprema i naslov: Menhedž
Ostali dersovi iz serijala ovdje