Naslovnica Edeb - Odgoj Odgoj djeteta: Konsultovati se sa svojim djetetom

Odgoj djeteta: Konsultovati se sa svojim djetetom

417
odgoj djece u islamu

U suri Es-Saffat, Kur'an nam kazuje priču o poslaniku Ibrahimu, a.s., i njegovom sinu Ismailu, a.s.: “l Mi smo ga obradovali dječakom blage naravi. I kad on odraste toliko da mu poče u poslu pomagati, Ibrahim reče: ‘O sinko moj, u snu sam vidio da treba da te zakoljem, pa šta ti misliš?’ – ‘O oče moj’, – reče – ‘onako kako ti se naređuje postupi; vidjećeš, ako Bog da, da ču sve izdržati.'” (Es-Saffat, 101-102)

Iako je poslanik Ibrahim, a.s., dobio naredbu od Uzvišenog Allaha, on se ipak konsultovao sa svojim sinom Ismailom, a.s., prije nego što će izvršiti naredbu. Ovo treba poslužiti kao velika lekcija za sve roditelje.

Kada roditelj konsultuje svoje dijete, ono tada osjeća da je dio dešavanja. To je daleko učinkovitije od pukog davanja naređenja, jer proces konsultiranja je za dijete ujedno i iskustvo učenja.

Kroz proces konsultovanja, dijete će ustanoviti svoje prioritete i usvojiti vještine odgovornog donošenja odluka koje će mu pomoći u životu.

Također, ako se dijete bude konsultovalo i ako mu bude ukazivana šansa da diskutira o nekom pitanju, ono će imati jače ubjeđenje u vezi određene odluke koju donese i, kada se složi sa roditeljima, imat će veći osjećaj odgovornosti da ispuni svoj dio dogovora. Naravno, roditelji uvijek trebaju davati smjernice djetetu i nadzirati ga.

Proces konsultovanja djeteta se može započeti još u njegovom ranom djetinjstvu. U svim primjerima koje smo naveli na prethodnim stranicama može se primijeniti ovaj princip. Još jedan primjer je kada dijete želi da se uključi u određeni program u društvu općenito, a ne u muslimanskoj zajednici. Prije nego zabrane djetetu da u njemu uzme učešće, roditelji moraju zastati i promisliti da li u tom programu postoji nešto što je loše ili zabranjeno. Trebaju zatražiti od djeteta da istraži detalje programa, a potom ih zajedno analizirati. Uz uputu roditelja, dijete će biti u stanju donijeti ispravnu odluku.

Na primjer, ako dijete želi da se bavi sportom ili umjetnošću, a ima mogućnost da se time bavi, ne kompromitirajući islamske propise, zašto bismo ga, onda, sprečavali da radi nešto što stvarno želi?

Roditelji mogu uvidjeti da određeni program djetetu daje priliku da izraste u čovjeka i da nauči kako da saobraća sa ljudima i da pronađe zajedničke interese sa ljudima u nemuslimanskom društvu.

Ova vještina može pomoći djetetu da odraste i postane tinejdžer koji može donositi ispravne odluke u vezi važnih stvari. Opet, ako mu neki vršnjak ponudi cigaretu, ono će biti u stanju donijeti ispravnu odluku i, ako Bog da, odbiti takvu ponudu.

Autori: Dr. Ekrem Bešir i dr. Muhammed Rida Bešir
Iz knjige Odgoj djece u svjetlu Kur'ana i sunneta
Priprema/naslov: Menhedž