Naslovnica Fetve Fetve o islamskim obredima Greške nekih hadžija i mutemira (III dio)

Greške nekih hadžija i mutemira (III dio)

47

26Greška: Ne otkrivanje desnog ramena pri prvom tavafu

Muškarcima je sunnet el-idtiba (otkrivanje desnog a pokrivanje lijevog ramena) pri početnom tavafu (tavaful kudum). Idtiba se neće raditi na s’aju između Safe i Merve. Kada hadžija i mutemir završe sa tavafom ponovo će pokriti svoje desno rame.

27

Greška: Remel (užurbano hodanje) od strane žena pri obavljanju tavafa, kao i trčanje žena u s’aju između Safe i Merve

Ispravno je da se remel i trčanje na s’aju odnosi samo na muškarce.

28 Ljubljenje jemenskog ugla

Jemeski ugao jeste ćošak Kabe koji prethodi čošku na kojem se nalazi hadžerul-esved. Ispravno je da se samo rukom dotakne jemenski ugao bez njegovog ljubljenja, i bez podizanja ruke ako ga nije u stanju dotaći. Isto tako nije ispravno poljubiti ruku nakon dodirivanja jemenskog ugla, niti trljanje lica.

29 Gužvanje oko hadžerul-esveda radi njegovog ljubljenja

Ovakav postupak predstavlja ezijećenje muslimana. Ispravano je da će onaj ko nađe slobodnog mjesta poljubiti kamen, a ukoliko to nije u stanju onda će uraditi sljedeću stvar koja slijedi. Postoje četiri vrste postupaka pri dolasku kod hadžerul esveda:

  1. Prvi postupak, da poljubi hadžerul esved ukoliko je u stanju (bez guranja i ezijećenja muslimana).
  2. Drugi postupak, da ga dodirne rukom a potom poljubi svoju ruku.
  3. Treći postupak, da ga dodirne štapom i tome slično i potom poljubi štap ili ono čime je dodirnuo hadžerul esved.
  4. Četvrti postupak, da išareti rukom (tj podigne svoju ruku) prema hadžerul esvedu. U ovakvoj situaciji nije ispravno da poljubi svoju ruku. Isto tako neće trljati svoje tijelo ili lice rukama kod bilo kog od pomenuta četiri postupka (Isto tako neće podizati obe ruke već samo desnu, op.prev.)

30 Trljanje o Kabu, kačenje o njenim zastorima, trljanje o Mekami Ibrahimu s ciljem teberruka (traženja berićeta)

Sve pomenuto predstavlja ružno djelo, pokuđenu novotariju, kao i sredstvo koje void ka širku. Ispravno je da se neće dodirivati ništa od Mesdžidul Harama s ciljem teberruka osim kada su u pitanju jemenski ugao i hadžerul esved.

31 Uzimanje (kraćenje) jednog dijela kose na završetku obreda od strane muškaraca

Ispravno je da i kraćenje (šišanje) treba obuhvatiti čitavu glavu a isto tako i brijanje glave ako se čovjek brije. Što se tiče žena one će skratititi od svake pletenice dužine vrha prsta, jer su tako radile sahabijke, radijellahu anhunne.

32 Gužvanje žena sa muškarcima ili muškaraca sa ženama u toku tavafa, saja, bacanja kamenčića itd što dovodi dodirivanja tijela

Hadžija i mutemir se trebaju bojati Allaha koliko god mogu, i da i muškarci i žene vode računa koliko god mogu da budu udaljeni jedni od drugih.

33 Glasno džematsko učenje dova u toku tavafa ili saja, ili glasno ponavljanje iza vodiča koji uči te dove

Neke od tih knjiga iz kojih uče dove sadrže novotarske dove. Uz to, podizanje glasa ezijeti one koji obavljaju tavaf ili saj. Onaj ko tavafi će sam doviti dovama u kojima nema novotarija, širka ili kakvog grijeha. Najpreče je doviti sveobuhvatnim dovama koje se vjerodostojno prenose od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Nije dozvoljeno džematski doviti, niti ponavljati iza vodiča, jer je to oprečno uputi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem i njegovih plemenitih ashaba.

34 Podizanje obe ruke prema hadžerul esvedu i izgovaranje tekbira više puta

Ispravno je da se podigne samo jedna ruka i da se jednom donese tekbir pri početku svakog kruga. Što se tiče izgovaranja bismile oko toga postoji razilaženje među učenjacima. Ispravnije mišljenje je da se ne treba izgovarati jer se ne prenosi od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Izgovaranje bismile se prenosi samo od Ibn Omera, i to je Ibn Omer radio samo na početku prvog kruga i na kraju zadnjeg kruga. Svi koji su prenijeli opis hadža Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nisu spomenuli izgovaranje bismile, tako da je preče ne izgovarati je.

35 Neke hadžije i mutemiri kada se popnu na Safu ili Mervu okrenu se prema Kabi podignu ruke i kažu Bismillah Allahu ekber

Ispravno je da će se hadžija i muetmir kada se popne na Safu ili Mervu okrenuti prema Kabi reći:
La ilahe illallahu vahdehu la šerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala killi šejin kadir. La ilahe illallahu vahdehu endžeze vadehu ve nesare abdehu ve hezemel ahzabe vahdehu.
„Nema drugog boga osim Jednog Jedinog Allaha, Njemu pripada sva vlast i zahvala i On sve može. Nema drugog boga osim Allaha, Koji je ispunio Svoje obećanje, pomogao Svoga roba, i ojačao njegovu vojsku i sam je porazio saveznike.“

Potom će podići svoje ruke i doviti šta želi. Potom će ponovo izgovoriti pomenuti zikr, potom ponovo doviti, pa potom treći put izgovoriti zikr i potom krenuti ka Mervi. Tako će postupiti i na Mervi, i tako svaki put kada se popne na Safu i Mervu.

36 Stajanje kod Mekami Ibrahime radi dove

Ovakav postupak nema osnove. Ispravno je da se nakon tavafa klanja dva rekata iza Mekami Ibrahima ako je u stanju i ako nema gužve. U suprotnom klanjaće malo dalje u pravcu Mekami Ibrahima na taj način da Mekami Ibrahim bude između Njega i Kabe. Ukoliko ni to nije u stanju klanjaće bilo gdje.

37 Klanjanje namaza otkrivenog ramena

Ispravno je da se ramena moraju pokriti prilikom obavljanje namaza jer su ona avret u namazu posebno. Kaže Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: „Neka niko od vas ne klanja u jednoj haljini bez da pokrije svoja ramena.“

Skraćeno iz djela Greške nekih hadžija i mutemira od šejha Sadika Ebu Abdullaha

Ostali dijelovi serijala ovdje.