Naslovnica Islam Rekaik Osobe koje je Allah prokleo

Osobe koje je Allah prokleo

2509

Određene osobe i djela je prokleo Uzvišeni Allah u Plemenitom Kur'anu. Inače, proklestvo u jezičkom značenju jeste protjerivanje i udaljavanje od Allaha ili hajra, dok proklestvo u Šerijatu znači udaljavanje i protjerivanje od Allahove milosti, što je svakako zastrašujuća kazna i zato svaki musliman, koji želi da uspije na dunjaluku i ahiretu, mora da ostavi spomenuta djela.

IBLIS

Proklet je zbog odbijanja da se pokori Allahovoj naredbi, da učini Ademu sedždu, zbog svoje oholosti, samodopadanja i zavidnosti prema Ademu, alejhis-selam.

Rekao je  Uzvišeni Allah, prijevodu značenja:

“Prokleo ga Allah! A on je rekao: ‘Ja ću se, sigurno, potruditi da preotmem za sebe određen broj Tvojih robova’.“ (En-Nisa, 118)

ŽIDOVI (BENU ISRAIL)

Rekao je Uzvišeni Allah u Svojoj plemenitoj Knjizi:

“Reci: ‘Hoćete li da vam kaž‍em koji su gori od takvih i koje će Allah još tež‍e kazniti? Oni koje je Allah prokleo i na koje se rasrdio i u majmune i svinje pretvorio, oni koji su se šejtanu klanjali – njih čeka najgore mjesto, jer oni su najdalje s Pravoga puta odlutali.’” (prijevod značenja El-Maide, 60)

Prokleti su zato što nisu vjerovali iako su znali istinu, i zbog skrivanja istine nakon što im je došla, i zbog iskrivljavanja Tevrata i ismijavanja sa vjerom, zatim zbog nepoštivanja ugovora koji je uzeo od njih kada je uzdigao brdo Tura iznad njih, zbog uzdizanja nad Allahovim, subhanehu ve te`ala, položajem, i zbog njihove nepokornosti prema njihovim Poslanicima.

TAJENJE JASNIH DOKAZA

Rekao je Uzvišeni Allah:

“One koji budu tajili jasne dokaze, koje smo Mi objavili, i Pravi put, koji smo u Knjizi ljudima označili, njih će Allah prokleti, a proklet će ih i oni koji imaju pravo da proklinju.“ (El-Bekare, 159.)

Ovaj ajet se odnosi na svakog onog ko taji istinu i ostavlja nepojašnjeno ono što je Allah, subhanehu ve te'ala, učinio obaveznim da se pojasni.

VRIJEÐANJE ALLAHA I NJEGOVOG POSLANIKA

Rekao je Allah, subhanehu ve te`ala:

“One koji Allaha i Poslanika Njegova budu vrijeđali, Allah će i na ovom i na onom svijetu prokleti, i sramnu im patnju pripremiti.“ (Ahzab, 57)

U ovom ajetu “vrijeđanje” je protumačeno sa činjenjem onoga što Allah, subhanehu ve te`ala, i Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, mrze od nepokornosti.

ČINJENJE NEREDA NA ZEMLJI I KIDANJE RODBINSKIH VEZA

“Zar i vi ne biste, kada bi se vlasti dočepali, nered na Zemlji činili i rodbinske veze kidali! To su oni koje je Allah prokleo i gluhim i slijepim ih učinio.“ (Muhammed, 23)

KRŠENJE ALLAHOVOG UGOVORA

“A oni koji ne ispunjavaju duž‍nosti prema Allahu, iako su se na to čvrsto obavezali, i kidaju ono što je Allah naredio da se poštuje, i čine nered na Zemlji – njih čeka prokletstvo i najgore prebivalište.“ (Er-Rad, 25)

Kršenje Allahovog ugovora biva suprotstavljanjem Allahovoj naredbi i činjenjem nepokornosti (prema Taberiju, nap. ur).

LAŽLJIVAC

Rekao je Uzvišeni Allah:

„Ti reci: ‘Hodite, pozvat ćemo sinove naše i sinove vaše, i ‍žene naše i ‍žene vaše, a doći ćemo i mi, pa ćemo se usrdno pomoliti i Allahovo prokletstvo na one koji neistinu govore (lažljivce) prizvati!’” (Ali Imran, 61)

DVOLIČNJACI

Rekao je Allah u prijevodu značenja:

“Licemjerima licemjerkama nevjernicima Allah prijeti džehennemskom vatrom, vječno će u njoj boraviti, dosta će im ona biti! Allah ih je prokleo, i njih čeka patnja neprekidna.” (Et-Tevbe, 68)

UBICA

Ko ubije bespravno vjernika, zaslužuje Allahovo prokletstvo, s tim da ukoliko je musliman ubijen s pravom (tj. sprovođenjem šerijatske kazne), njegov ubica ne zaslužuje prokletstvo.

Rekao je Allah Uzvišeni:

“Onome ko hotimično ubije vjernika kazna će biti – Džehennem, u kome će vječno ostati; Allah će na njega gnjev Svoj spustiti i proklet će ga i patnju mu veliku pripremiti.” (En-Nisa, 93)

POTVORA ČESTITIH VJERNICA

Potvaranje čestitih i poštenih vjernica da su počinile zinaluk – blud. Rekao je Allah Uzvišeni:

“Oni koji obijede čestite, bezazlene vjernice, neka budu prokleti na ovom i na onom svijetu, njih čeka patnja nesnosna.” (Nur, 23)

DŽEHENNEMSKO STABLO – ZEKKUM

Rekao je Allah:

“I rekli smo ti: ‘Svi ljudi su u Allahovoj vlasti!’ A san koji smo ti dali da usniješ i drvo prokleto, u Kur'anu spomenuto, iskušenje su za ljude. Mi ih zastrašujemo, ali njima to samo povećava ionako veliko nevjerstvo.” (Isra, 60.)

Islamski komentatori Kur'ana spomenuli su da je «drvo prokleto» ustvari drvo Zekkum. A značenje sintagme “drvo prokleto” odnosi se na: “prokletstvo onoga ko ga jede”, kao što je rekao Allah: “Drvo Zekkum – bit će hrana grješniku.” (Duhan, 43 – 44)

Iz magazina „Zem-zem“

Priprema: Menhedz.com