Naslovnica Šerijat Fikh Greške klanjača u namazu (drugi dio)

Greške klanjača u namazu (drugi dio)

1179
Greske u namazu

Šesta greška: Kada neki klanjači uđu u džamiju i zateknu imama na ruku'u, oni donesu samo početni tekbir (tekbiratul-ihram) i zatim odu na ruku'u.

Ispravno: Kada klanjač uđe u džamiju i vidi imama na ruku'u, on će pristupiti namazu tako što će donijeti dva tekbira, prvi je početni tekbir, a drugi za odlazak na ruku'u, naravno, sve to treba i srcem nanijetiti.1

Sedma greška: Neki klanjači ne izgovaraju „Amin“ na glas prilikom namaza u kojima se uči na glas.

Ispravno: I imam i muktedija trebaju „amin“ izgovarati na glas.

Osma greška: Puštanje pogleda na sve strane, i neusmjeravanje istog ka mjestu činjenja sedžde u namazu.

Ispravno: Sunnet je da klanjač svoj pogled usmjeri ka mjestu gdje čini sedždu, osim kada je u pitanju tešehhud, jer tada klanjač gleda u svoj, ispruženi, desni kažiprst.

Deveta greška: Neki klanjači svoju desnu šaku stavljaju preko lijeve, stim što lijevu ruku uvuku malo prema lijevoj strani i tako izgubi oblik sredine.

Ispravno: treba staviti desnu šaku preko lijeve, tako da obje budu na sredini prsa, a ne na jednoj od dvije strane.

Deseta greška: Neispravno učenje Fatihe ili neke druge sure nakon nje u namazu, poput toga da izgovora: „En'amtu“ umjesto „En'amte“, ili „Ehdina“ umjesto „Ihdina“, ili „Ijjaki n'abud“ umjesto „Ijjake n'abudu“ i slično tome od grešaka.

Ispravno: Nije dozvoljeno praviti greške prilikom učenja Fatihe ili neke druge ku'ranske sure, posebno kada je u pitanju jasna greška (El-Lehnul-dželijj), koja mijenja značenje (ajeta), zbog toga što to rezultira veliki grijeh, a naročito ako se to dešava onom ko ima mogućnost da se poduči, svejedno bilo to u, ili van namaza.
Stoga, vadžib je voditi računa o ispravnom učenju Kur'ana, a to biva pravilnim izgovaranjem harfova, uz vođenje računa o tedžvidskim pravilima, pa tek nakon toga dolazi etapa hifza (memorisanja Kur'ana).

Izvor: „El-Kavlul-mubin fi ma'rifeti ma jehummu el-musallin“ (50 str).
Prijevod sa arapskog: Menhedz.com

Bilješka:

1 U slučaju da nema vremena za dva tekbira, onda će se zadovoljiti samo sa prvim (početnim) tekbirom, a obaveza drugog tekbira spada sa njega.