Naslovnica Islam Brak i porodica Izgradnja doma || 22. savjet: Pomaganje ukućanima u kućnim poslovima

Izgradnja doma || 22. savjet: Pomaganje ukućanima u kućnim poslovima

208
40 savjeta kako popraviti svoj dom

Dvadeset i drugi nesihat: Pomaganje ukućanima u kućnim poslovima

Mnogi muškarci se sustežu od pomaganja u kućnim poslovima, a neki od njih smatraju da će se njihov ugled pogoršati i stepen umanjiti ako budu pomagali svojim ukućanima oko kućnih obaveza.

Dok, što se tiče Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, on bi šio svoju odjeću, popravljao svoju obuću, i radio ono što rade i ostali muškarci u njihovim kućama.1 Ovo je spomenula Aiša, radijellahu anha, onda kada je bila upitana o tome šta je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, činio kod kuće? Pa je odgovorila odgovorom kojeg je i sama vidjela, a u drugom rivajetu: On je bio čovjek poput ostalih ljudi; čistio bi svoju odjeću, muzao svoju ovcu, i bio sebi u hizmetu.2

Također, Aiša, radijellahu anha, je bila upitana o tome šta bi Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, činio kod kuće? Pa je kazala: Bio je na usluzi svojoj obitelji – misleći time na usluživanje svojih ukućana – a kada bi god nastupilo vrijeme namaza, izašao bi na namaz (u džamiju).3

Pa ako mi to danas činili, time bi smo objedinili više koristi:

  • slijedili bi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u tome
  • pomagali bi našim ukućanima
  • i osjetili bi poniznost, a nikako oholost.

Ima muškaraca koji od svojih žena traže da im odmah serviraju hranu, dok se šerpa još nalazi na šporetu, dok dijete plače i hoće da doji; pa niti je dijete uzeo da ga umiri na trenutak, a niti se malo strpio dok se žena oslobodi pa da pristavi ručak! Stoga, neka prethodni hadisi budu nama za podsjećanje i pouku.


Autor: šejh Muhammed Salih El-Munedžid
Iz djela “40 savjeta kako popraviti svoj dom”, str. 80.
Kompletan serijal na linku ovdje.
Prevod i obrada: Menhedž


1 Ahmed (24947), a Albani kaže da je sahih u „Sahihul-džeami'a“ (4937).
2 Ibn Hibban u Sahihu (5675).
3 El-Buhari (676).