Naslovnica Islam Rekaik Osobe koje je prokleo Božiji Poslanik alejhisselam

Osobe koje je prokleo Božiji Poslanik alejhisselam

1955
Zloslutnja, tijer, pesimizam

Židovi i Kršćani

Rekao je Poslanik: «Allah je prokleo židove i kršćane, učinili u grobove svojih vjerovjesnika mesdžidima.» (Buhari i Muslim)

Rekao je Poslanik: “Allah je prokleo židove, zabranio im je loj pa su ga topili, a potom prodavali.” (Buhari i Muslim)

Hadis ukazuje na zabranu poigravanja sa Allahovim zabranama i pokušaj korištenja lukavstva ili trikova kako bi se ohalalila (dopustila) zabrana, na što ukazuje sljedeći hadis: “Allah je prokleo židove, Allah im je zabranio loj pa su ga topili, a potom su jeli njegovu vrijednost. A zaista, kada Allah zabrani nekom narodu neko jelo, zabrani mu i njegovu vrijednost.” (Hadis je sahih)

Žene koje se tetoviraju i koje tetoviraju, i žene koje čupaju obrve i koje traže da im se čupaju obrve i koje stanjuju zube

Ibn Mes'ud, radijellahu anhu, jedne je prilike rekao: “Allah je prokleo žene koje se tetoviraju i koje tetoviraju, i žene koje čupaju obrve i koje traže da im se čupaju obrve i koje stanjuju zube, uljepšavajući se i tako mijenjaju izgled koji Allah daje stvorenjima!” Kada mu je jedna žena prigovorila zbog toga, on joj je odgovorio: “A zašto da ne proklinjem onoga koga je prokleo Allahov Poslanik i čije je
prokletstvo u Allahovoj Knjizi? Uzvišeni Allah kaže: Ono što vam Poslanik da – to prihvatite, a ono što vam zabrani ­ostavite!” (Muttefekun alejhi)

Žene koje upliću tuđu kosu ili koje traže da im se to radi

Rekao je Poslanik: “Allah je prokleo onu koja upliće tuđu kosu ili koja traži da joj se to radi.” (Buhari i Muslim)

Allah je prokleo onu koja upliće tuđu kosu u svoju ili u kosu druge žene.

Uzimanje kamate

Ibn Mes'ud, radij allahu anhu, prenosi: “Allahov Poslanik prokleo je onoga ko kamatu uzima i onoga ko je daje.” (Muslim)

U Tirmizijinoj predaji stoji: “I svjedoke i onoga ko je zapisuje.” (Hadis je hasen sahih)

Postavljanje živog bića za metu

Ibn Omer je jednom prilikom naišao pored mladića od Kurejšija koji su živu pticu postavili za metu, gađali je strijelama i davali vlasniku ptice svaku strijelu koja promaši. Kad su ugledali Ibn Omera, mladići se razbježaše, a on povika za njima: “Ko je ovo uradio? Allah prokleo onoga ko je ovo uradio, jer Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, prokleo je onoga ko nešto živo postavi za metu!” (Muttefekun alejhi)

Muškarci koji oponašaju žene i žene koje oponašaju muškarce

Allahov Poslanik prokleo je “ženstvene muškarce i muškobanjaste žene.” (Buhari)

Allahov Poslanik prokleo je muškarce koji oponašaju žene i žene koje oponašaju muškarce. (Buhari)

Kradljivac

Rekao je Poslanik, alejhi-selam: “Allah je prokleo kradljivca, ukrade jaje i odsiječe mu se ruka, ukrade konopac i odsiječe mu se ruka.” (Buhari i Muslim)

Onaj ko proklinje svoje roditelje

Rekao je Poslanik, alejhi-selam: Allah je prokleo onoga ko proklinje svoje roditelje.” (Muslim)

Prinošenje žrtve nekome drugom mimo Allaha

Rekao je Poslanik, alejhi-selam: “Allah je prokleo onoga ko prinese žrtvu nekome
drugome mimo Allaha.” (Muslim)

Ko mijenja granice zemlje

Rekao je Poslanik: “Allah je prokleo onoga ko promijeni granice zemlje.” (Muslim)

Ko pruži utočište onome ko čini nered na zemlji

Rekao je Poslanik, alejhi-selam: “Allah je prokleo onoga ko pruži utočište onome ko čini nered na Zemlji.” (Muslim)

Žigosanje zivotinja na lice

Ibn Abbas, radijallahu anhu, prenosi da je jedanput pored Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, prošao magarac žigosane glave, pa je rekao: “Allah prokleo onoga ko ga je žigosao.” (Muslim)

Ko ohalali ili mu se ohalali žena

Rekao je Poslanik, alejhi-selam: “Allah je prokleo onoga ko ohalali i onoga kome
se ohalali žena.” (Hadis je sahih)

Naime, poznato je da žena nije dozvoljena svome mužu nakon trećeg razvoda dok je ne oženi drugi muškarac u validnom braku, a Allah je prokleo onoga koji oženi razvedenu ženu, a potom je razvede sa ciljem da je ohalali njenom prvom mužu, a prokleo je i onoga kome se ohalali žena na taj način, i naravno takav brak nije validan i žena nije dozvoljena svome prvom mužu, šta više Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je osobu koja pokuša
ohalaliti ženu na prethodni način nazvao «iznajmljenim jarcem».

Naricanje za umrlim

Kada se smrtno razbolio ashab Ebu Musa, njegova supruga je od žalosti počela vikati, a on ju je upitao: “A zar ne znaš šta je rekao Poslanik?” Odgovorila je: “Svakako.” Potom je ušutjela. Nedugo nakon toga, neko juje upitao: “Šta je rekao Poslanik?” Rekla je: “Zaista je Poslanik prokleo onu koja obrije (glavu zbog smrti bližnjeg), poviče (radi nedaće) i pocijepa (odjeću kad je zadesi nevolja).” (Hadis je sahih)

Prenosi Ebu Umame, radijallahu anhu, da je Poslanik prokleo onu koja grebe svoje lice, cijepa svoju odjeću i priziva nevolju i propast. (Hadis hasen)

Alkohol

Rekao je Poslanik, alejhi-selam: “Allah je prokleo alkohol i onoga ko ga pije, toči, prodaje, onoga kome se prodaje, onoga ko ga pravi, ko ga nosi i kome se nosi.” (Hadis je sahih)

Proklinjanje onoga ko to ne zaslužuje

U vrijeme Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, vjetar je ‘povukao’ ogrtač čovjeka koji ga je prokleo. Potom mu je rekao Poslanik: “Ne čini to. Jer mu je (vjetru) tako naređeno. I zaista onaj koji prokune nešto/nekoga ko to ne zaslužuje, prokletstvo se vraća na njega.” (Hadis je sahih)

Škorpija

Prenosi Aiša da je Poslanik klanjao i da ga je ugrizla škorpija (akrep) i tada je rekao:

“Allah prokleo škorpiju, ne ostavlja klanjača niti onoga koji ne klanja. Ubijte je u Haremu i van njega!” (Hadis je sahih)

U drugoj predaji stoji: “… ne ostavlja vjerovjesnika niti bilo koga drugoga a da ih ne ugrize.” (Hadis je sahih)

Allah je protjerao škorpiju i udaljio od milosti. A Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je pojasnio razlog prokletstva: ‘…ne ostavlja klan jača…’

Poslanikov hadis o dozvoljenosti proklinjanja škorpije ukazuje na dozvoljenost proklinjanja životinja koje uznemiravaju, a proklinjanje životinja poimenično nije dozvoljeno, jer je Poslanik zaprijetio ženi koja je proklela svoju devu i rekao joj je: “Ne putuj zajedno sa nama, jer je ona prokleta.”

Pljačkanje kabura

Poslanik je prokleo onoga koji otkopava kabur (zbog pljačkanja). (Hadis je sahih)

Krivo upućivanje

Rekao je Poslanik, alejhi-selam: “Allah je prokleo onoga koji pogrešno uputi slijepca i on skrene sa puta.” (Hadis je sahih)

Homoseksualizam

Rekao je Poslanik, alejhi-selam: “Allah je prokleo onoga ko učini djelo Lutova naroda”, ponovivši to tri puta. (Hadis je sahih)

Sodomija

Rekao je Poslanik, alejhi-selam: “Allah je prokleo onoga ko napastvuje hajvana (spolni akt, sodomija).” (Hadis je sahih)

Rob koji se pripisuje nekom mimo onog ko ga je oslobodio

Rekao je Poslanik, alejhi-selam: “Allah je prokleo onog roba koji se pripiše nekome drugome mimo onoga koji ga je oslobodio.” (Muslim)

S oslobađanjem se stiče veza (vela), kojom se oslobodilac roba tretira kao srodnik oslobođenom robu, gdje nasljeđuje oslobođenog roba, ukoliko rob ne imadne šerijatskog nasljednika. Ovaj postupak je zabranjen jer se njime negiraju blagodati (oslobađanje) i gubljenje prava kao što je nasljeđivanje.

Neposlušnost roditeljima

Rekao je Poslanik, alejhi-selam: “Allah je prokleo onoga ko je neposlušan svojim roditeljima.” (Hadis je sahih)

Uperivanje oružija u drugoga

Rekao je Poslanik, alejhi-selam: “Zaista meleki proklinju onoga ko uperi oštricu prema svome bratu, čak da mu je brat od oca i majke.” (Muslim)

Lažno pripisivanje nekome mimo vlastitog oca

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je prokleo onoga koji se pripisuje nekome drugome mimo svoga rođenog oca. (Muslim)

Općenje sa suprugom u analni otvor

Rekao je Poslanik, alejhi-selam: “Proklet je onaj koji opći sa svojom ženom u njen analni otvor.” (Hadis je hasen)

Dunjaluk

Rekao je Poslanik, alejhi-selam: “Zaista je dunjaluk proklet i prokleto je sve ono što je na njemu, osim Allahovog zikra, onoga što On voli, učenjaka ili onoga koji se podučava.” (Hadis je sahih)

Dunjaluk je mrzak Allahu zbog toga što je udaljen od Njega i prokleto je sve ono što čovjeka zaokuplja i udaljava od Allaha, osim spominjanja Allaha i onoga što On voli od dobrih djela.

Dunjaluk je ukoren i ne hvali se ništa što je na njemu, osim zikrullaha, učenjaka i onoga koji se podučava.

Dunjaluk je proklet zato što zavodi ljude svojom ljepotom i naslađivanjem i udaljava ih od robovanja Allahu, a navodi na “robovanje” strastima. I dunjaluk i sve što je na njemu udaljeni su od Allaha, osim korisnog znanja koje ukazuje na Allaha. I prokletstvo je vezano za dunjalučke obmane, a ne za blagodati i naslađivanje, jer su blagodati i naslađivanje bili dati i poslanicima.

Vršenje nužde na stazi kojom prolaze ljudi

Rekao je Poslanik, alejhi-selam: “Čuvajte se dviju stvari koje su proklete.” Ashabi su upitali: “A ko je su to stvari?” Rekao je: “Vršenje nužde na putu kojim ljudi prolaze i u hladovima (gdje se ljudi odmaraju).” (Muslim)

Hadis ukazuje da se moramo čuvati ove dvije stvari čije prakticiranje izaziva prokletstvo i čiji su izvršitelji prokleti, a također navedeni postupci su zabranjeni jer uznemiravaju muslimane.

(Magazin Zemzem)