Naslovnica Akida El-istiane (traženje pomoći): Dozvoljeno i zabranjeno traženje pomoći

El-istiane (traženje pomoći): Dozvoljeno i zabranjeno traženje pomoći

305
Akida

Ima više vrsta traženja pomoći:

Prva: Traženje pomoći od Allaha Uzvišenog.[1] To je traženje pomoći koje u sebi sadrži potpunu poniznost roba Gospodaru, prepuštanje stvari Allahu i uvjerenje da je Allah u svemu dovoljan. Sve ovo je moguće uputiti samo Allahu. Dokaz za ovo su riječi Uzvišenog: Samo Tebe obožavamo i od Tebe pomoć tražimo. (Kur’an, 1:4)

Način, kako je spomenuto, da je On jedini od koga se traži pomoć je to da je prvo spomenuto da je Allah taj od koga se traži pa tek onda šta se traži, odnosno traženje pomoći. A pravila arapskog jezika na kome je objavljen Kur’an je da ako se prvo spomene nešto što se inače spominje kasnije onda to upućuje da je to izdvojeno i posebno. Pa ako se ova vrsta ibadeta uputi nekome drugome mimo Allaha onda je to širk koji izvodi iz vjere.

Allahov Poslanik صلى الله عليه وسلم je kazao: “Kada tražiš pomoć traži je od Allaha.” (Tirmizi)

Druga: Traženje pomoći od insana u stvarima koje je on sposoban da ispuni. Dozvoljenost ili nedozvoljenost ovakvog vida pomoći zavisi od samog predmeta pomoći. Ukoliko se radi o dobru onda je dozvoljeno onome koji traži tražiti ovakav vid pomoći, a isto tako je dozvoljeno i onome od koga se traži pomoć da pomogne. Sve je to shodno riječima Allaha Uzvišenog: Jedni drugima pomažite u dobročinstvu i čestitosti. (Kur’an, 5:2)

Međutim, ako je predmet ili vrsta pomoći zlo ili grijeh, u tom slučaju je haram traženje pomoći, kao što je i haram pomaganje onoga od koga se traži ta pomoć. Dokaz za to su Allahove riječi: …a ne potpomažite se u grijehu i neprijateljstvu. (Kur’an, 5:2)

A ako je predmet ili vrsta pomoći dozvoljena stvar onda je traženje pomoći dozvoljeno, kao što je dozvoljeno i pružiti pomoć. Zbog ovakve pomoći, osoba koja ju je pružila, biva nagrađena za dobročinstvo prema drugome. Tako je ovaj vid traženja pomoći dozvoljen, shodno riječima Allaha Uzvišenog: …i najbolje postupajte; Allah, zaista, voli one koji najbolje postupaju. (Kur’an, 2:195)

Treća: Traženje pomoći od žive, prisutne ali nemoćne osobe.

To je besmislica i za ovakvo što najprikladniji primjer je tražiti od slabe i nejake osobe da nosi težak teret.

Četvrta: Traženje pomoći isključivo od mrtvih ili od živih ali odsutnih osoba s kojima se ne može stupiti u direktan kontakt je veliki širk, jer je ovakav vid traženja prisutan kod osoba koje vjeruju da oni posjeduju neku skrivenu moć.

Peta: Potpomaganje nekim radnjama i stanjima koje Allah Uzvišeni voli. Ovo je propisano Allahovim riječima: O vi koji vjerujete, tražite sebi pomoći u strpljivosti i namazu! Allah je, doista, uz strpljive. (Kur’an, 2:153)

[1] Traženje pomoći je zasnovano na čvrstom pouzdanju i osloncu na Allaha, uz potpunu poniznost i skrušenost prema Njemu Uzvišenom. Svaki čovjek, vjernik je potreban Allahove pomoći u svakom djeliću svoga života. Traženje pomoći od Allaha Uzvišenog je jedan od ibadeta na kojima je zasnovana većina vjere. Svaki ibadet, trud i posao kojeg vjernik radi u njemu se oslanja na Allaha i traži Njegovu pomoć. Nema promjene stanja niti snage osim od Allaha, Jedinog.

Iz knjige Korisna predavanja iz islamskog vjerovanja
Autor: dr. Meša‘il Rašid Ed-Debbas
Priprema i naslov: Menhedž