Naslovnica Edeb - Odgoj Kako postati muhsin (dobročinitelj)

Kako postati muhsin (dobročinitelj)

392
muhsin dobrocinitelj

Kako bivaš muhsin

Uzvišeni Allah je rekao:  

“I dobro činite, Allah doista voli dobročinitelje (muhsine)!”

Doista, Allah naređuje pravednost i dobročinstvo.” 

Prenosi se od Ebu Jale Sedad bin Evsa, radijellahu anhu, da je Poslanik, alejhi selam, rekao: Zaista je Allah propisao dobročinstvo u svemu.” (Muslim)

– Ibn Redžeb kaže da je dobročinstvo nekada obavezno kao npr. prema roditeljima i rodbini. Nekada biva poželjnim kao što je dobrovoljna sadaka i slično tome.

Ovaj hadis ukazuje na obaveznost dobročinstva u svakom djelu, ali dobročinstvo u svemu biva shodno važnosti koju ima ta stvar.

– Dobročinstvo u izvršavanju obaveza vidljivih i nevidljivih (srčanih npr.) se sastoji u njihovom izvršavanju u potpunosti.

– Što se tiče dobročinstva u vanjskim i unutrašnjim obavezama upotpunjavanjem poželjnih stvari vezanih za njih nije obavezno.

– Dobročinstvo u ostavljanju harama biva prekidanjem s istima i ostavljanjem onoga što je vidljivo i nevidljivo od harama.  Kao što je rekao Uzvišeni “Klonite se i javnih i tajnih grijeha – ovaj obim dobročinstva u ovome je obavezan.

– A što se tiče dobročinstva u saburu na odredbama to znači da čovjek sabura i trpi u pravom smislu sabura i strpljenja bez ljutnje i uznemirenja.

– Obavezno dobročinstvo u ophođenju i lijepom odnosu prema stvorenjima je izvršavanje onoga na što nas je Allah obavezao od prava u tome.

– Obavezno dobročinstvo u vladanju nad stvorenjima i vodjenju politike njima je izvršavanje svih vadžiba koje vladar posjeduje kod ljudi, a ono što se učini više od toga je dobročinstvo koje nije obavezno.

Dobročinstvo u ubijanju onoga što je dozvoljeno ili naređeno kada pravda zahtjeva ubijati, bilo da se radi o ljudima ili životinjama, je ubijanje na najbrži i najlakši način bez mučenja, jer je to doista nanošenje bola bez potrebe.


Iz knjige Dersovi odgoja iz hadisa vjerovjesnika
Autor: Halid el-Husejnan
Priprema i naslov: Menhedž
Ostali dersovi iz serijala ovdje