Naslovnica Akida Predznak Sudnjeg dana: Nazivanje selama samo poznatim

Predznak Sudnjeg dana: Nazivanje selama samo poznatim

256
esselamu alejkum, selam, nazivanje selama

Allah, ‘azze ve džell, je propisao nazivanje selama kao znak pažnje, uljudnosti i specifične veze među svim ljudima (muslimanima, op.M). Tako mlađi naziva selam starijem, bogati naziva siromašnom, Arap nearapu, bijelac crncu i obratno, dakle, selam naziva svako i svakom se naziva selam, poznavali ga ili ne.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je zato rekao:

„Nećete ući u Džennet dok ne budete vjerovali, a nećete vjerovati dok se ne budete voljeli; hoćete li da vas uputim na nešto, ako ga budete činili zavoljet ćete se?! Širite između vas selam.“1

A od predznaka Sudnjeg dana je da se naziva selam samo onima koje poznajemo, i da ne selamimo one koje ne poznajemo, mada je sunnet nazivanje selama svakom muslimanu, znanom ili neznanom.

Od Ebu Dž'ada se prenosi da je rekao: „Neki čovjek je sreo Abdulullaha, pa mu nazva selam: Es-selamu alejkum o Ibn Mesude, a Ibn Mesud odvrati: uistinu je rekao Allah i Njegov Poslanik, zaista sam čuo Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da kaže: Zaista je od predznaka Sudnjeg dana da čovjek dođe i prođe kroz džamiju, a da ne klanja (ni) dva rekata, i da ne naziva selam osim onome koga poznaje.2

A u poznatom hadisu u kojem je neki čovjek upitao Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji je islam najbolji, on mu je odgovorio: „Dijeliti hranu, nazivati selam i onome koga poznaješ i onome koga ne poznaješ.“3

linija

Prema knjizi Kraj svijeta
Autor: Muhammed el-Arifi

Priprema i naslov: Menhedž
Klikni ovdje za ostale predznake Sudnjeg dana iz iste knjige

1 Bilježi imam Muslim.
2 Bilježi Ibn Huzejme u svom Sahihu, a šejh Albani ga ocijenio vjerodostojnim po predajama, što navodi u svom komentaru.
3 Bilježe imami Buhari i Muslim.