Naslovnica Akida Da li se djela koja čini maloljetno dijete u vidu namaza, hadža,...

Da li se djela koja čini maloljetno dijete u vidu namaza, hadža, učenja Kur'ana računaju roditeljima ili djetetu?

179
fetve

Ko ima nagradu za djela maloljetne djece?

Pitanje: Da li se djela koja čini maloljetno dijete u vidu namaza, hadža, učenja Kur'ana računaju roditeljima ili djetetu?

Odgovor:

Zahvala pripada Allahu

Dobra djela malodobnog djeteta pripadaju djetetu, a ne roditeljima niti bilo kome drugom. Međutim, roditelj se nagrađuje za odgoj tog djeteta, za uputu na dobro i pomaganje u tome. Muslim u Sahihu prenosi da je Ibn Abbas, r.a., rekao: Neka žena je podigla svoje dijete, pa reče: Allahov Poslaniče, da li ovaj može obaviti hadž? Da, a i tebi pripada nagrada, odgovori joj Poslanik. (Muslim, 2378)

Poslanik, s.a.v.s. obavještava da hadž pripada djetetu i da je majka nagrađena zbog obavljanja hadža s njim. Ovo se odnosi i na druge ljude koji imaju nagradu za činjenje dobra, kao što je podučavanje jetima, rodbine, sluga i drugih ljudi, jer Poslanik, s.a.v.s. kaže:

line quotes

Ko ukaže na dobro ima nagradu kao i onaj koji ga čini.

(Muslim, 3509)

Ovo ulazi u potpomaganje u dobru i bogobojaznosti, a Allah, subhanehu ve teala, za to nagrađuje.

Odgovorio: Šejh Ibn Usejmin

Iz knjige: Fetve – ahlak, odgoj, društveni problemi, br. pitanja: 3240.
Priprema i obrada: Menhedz