Naslovnica Akida Posjećivanje mezarja može biti propisano, ili novotarija, ili širk

Posjećivanje mezarja može biti propisano, ili novotarija, ili širk

897
El Bakije mezarje u Medini
El Bakije mezarje u Medini

Postoje tri vrste posjećivanja mezarja:

1. Propisano posjećivanje

Propisano posjećivanje, a ono je posjećivanje mezarja zbog:

a) podsjećanja na ahiret,
b) nazivanja selama njegovim stanovnicima i
c) učenja dove njima.

2. Posjećivanje mezarja koje je novotarija (bidat)

Posjećivanje mezarja koje je novina u vjeri, koje umanjuje potpunost tevhida i jedno je od puteva koji vode do širka – mnogoboštva. Od takvog posjećivanja mezarja je i:

a) namjeravanje činjenja ibadeta Allahu kod nečijeg mezara,
b) namjeravanje traženja bereketa – blagoslova od mezarja,
c) poklanjanje sevapa umrlom kod njegova mezara,
d) pripremanje prijevoznog sredstva mahsuz za određeno mezarje i odlazak do njega i slično tome.

3. Posjećivanje mezarja koje je širk

Posjećivanje koje je od mnogoboštva, koje poništava tevhid u potpunosti, a ono biva kada se nešto od ibadeta uputi nekom od umrlih, tj:

a) da se pored Allaha moli mrtvom u mezaru,
b) da se od njega traži pomoć,
c) da se njemu kod njegova mezara prinese žrtva, zakolje kurban ili da se zavjetuje u njegovo ime i slično tome.

Iz djela: Olakšano poimanje tevhida
Autor: Abdullah b. Ahmed el-Havil
Priprema i obrada / naslovi: Menhedž