Naslovnica Akida Bez ispunjenja ovih uvjeta ibadet roba je nevažeći

Bez ispunjenja ovih uvjeta ibadet roba je nevažeći

2852
starac-namaz

KOLIKO UVJETA IMA IBADET (ROBOVANJE)?

Tri su uvjeta ibadetu:

Prvi je čvrsta odluka bez kojeg ibadet ne može postojati.

Drugi je iskrena odluka.

Treći je usklađivanje sa Šerijatom, kojim Allah, dž.š., zapovijeda da se Njemu robuje i pokorava.

Ovo su uvjeti ispravnosti ibadeta.

ŠTA JE TO ČVRSTA ODLUKA?

Odbacivanje lijenosti i tromosti, a ulaganje truda da bi djela pratila riječi. Rekao je Uzvišeni Allah, dž.š: “O vjernici, zašto jedno govorite, a drugo radite? O kako je Allahu mrsko kad govorite riječi koja djela ne prate!” (El-Saff, 2-3)

ŠTA JE TO NIJET (ISKRENA ODLUKA)?

To je želja i nastojanje roba da sa svim svojim riječima i djelima, javnim i tajnim, stekne naklonost svoga Svevišnjeg Gospodara. Rekao je Uzvišeni Allah, dž.š: “A naređeno im je da se samo Allahu klanjaju, da Mu iskreno, kao pravovjerni, vjeru ispovijedaju…” (El-Bejjine, 5)

“Ne oćekujući da mu se zahvalnošću uzvrati, već jedino da bi naklonost Gospodara svoga Svevišnjeg stekao.” (El-Lejl, 19-20)

“Mi vas samo za Allahovu ljubav hranimo, od vas ni priznanja ni zahvalnosti ne tražimo!” (Ed-Defri (El-Insan),9)

“Onome ko bude želio nagradu na onom svijetu – umnogostrućit ćemo mu je, a onome ko bude želio nagradu na ovom svijetu – dat ćemo mu je, ali mu na onom svijetu nema udjela.” (Ali’ Imran, 19)

O tome govore još mnogi drugi ajeti.

Iz knjige “200 pitanja i isto toliko odgovora”
Autor: Hafiz el-Hakimi
Obrada: Menhedž

Pojašnjenje u vezi prethodno kazanog na dva primjera iz prakse:

Primjer 1: Ako bi čovjek bio džunup, i ako bi ušao u bazen sa vodom, sa nijjetom da se osvježi, on bi i dalje bio džunup, sve dok prilikom kupanja ne bude nanijetio uzimanje gusula za otklanjanje nečistoće džunupluka, jer je nijjet uvjet ispravnosti obrednog pranja (gusula) kojim se otklanja nečistoća nakon polnog odnosa ili hajza ili nifasa (mjesečnog pranja ili poslijeporodjajnog perioda kod žena). Dakle, iako je djelo ispravno uradjeno, čovjek se u potpunosti okupao, ono je nevažeće jer mu nedostaje nijjet;

Primjer 2: Ako bi čovjek imao “dobar nijjet” i poželio da se nikad ne ženi “kako bi se što više približio Allahu i činio stalni ibadet”, ovo njegovo djelo je batil (neispravno), jer uprkos dobrom nijjetu ono nije uradjeno u skladu sa Objavom, u ovom slučaju sa Sunnetom Allahovog poslanika. Zapravo, ovakvo djelo je grijeh, novotarija, te ono neće donijeti nikakvo dobro njegovom počiniocu, makar mu nijjet bio iskren. Dakle, iskren nijjet ne vrijedi sve dok se ne sastavi sa ispravno uradjenim djelom.