Priča o Zul-Karnejnu, čovjeku koji je zatvorio prolaz Jedžudžu i Medžudžu

2316

Priča o Zul-Karnejnu, čovjeku koji je zatvorio prolaz Jedžudžu i Medžudžu.

(Dnevni podsjetnik)