Naslovnica Akida Post na dan Arefata

Post na dan Arefata

798
Post na dan Arefata

Prvih devet dana mjeseca zul-hidždžeta, mjeseca hadža, je vrijeme kada vjernik treba povećati ibadet, a među istaknutim ibadetima je i dobrovoljni post.

Dobrovoljni post bi trebao da bude ibadet koji je česta praksa svakog muslimana jer se prenosi od Ebu Se’id el-Hudrija, radijAllahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, rekao:

”Allah će sedamdeset godina udaljiti vatru od osobe koja posti jedan dan na Allahovom putu!”

(Hadis bilježe Buharija i Muslim)

Post je jedan od najboljih načina približavanja Allahu, subhanehu we te’ala. Sunnet je postiti prvih devet dana ovog mjeseca, kao što stoji u slijedećem hadisu: Prenosi Hunejde bin Halid od svoje žene a ona od žena Allahovog Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem: “Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, je postio Ašuru, devet dana zu-l-hidžeta, i od svakog mjeseca po tri dana (bijele dane).” (Tirmizija)

Imam Nevevi kaže da je postiti ovih devet dana jako poželjno.

Post na dan Arafata (uoči Kurban-bajrama)

Posebno treba voditi računa o postu na dan Arefata, za onoga koji nije na hadžu.

Ebu Katada, radijaAllahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, bio upitan o postu na dan Arafata, pa je rekao:

On  (post na dan Arafata) briše grijehe za prošlu i narednu godinu.

(Bilježi Muslim i četvorica autora Sunena)

U Tirmizijevoj se verzi kaže: ”Za onoga ko bude postio na dan Arafata ja se nadam da će mu Allah oprostiti grijehe za prošlu i narednu godinu.”

Post dana Arefata je u subotu, 15. juna 2024.