Poučan video: Najveća laž u životu!

713

Saudijski daija, šejh Sa'd bin Atik vrlo upečatljivo govori o najvećoj laži na svijetu. Pogledajte o čemu se radi i preporučite ovaj govor drugima.