Naslovnica Šerijat Fikh Posebnosti petka i džume

Posebnosti petka i džume

1991
Dzuma namaz

Imam Ibn Kajjim El-Dževzijje navodi trideset tri posebnosti koje se vezuju za dan džume:

1. Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, je petkom na farzu sabah namaza učio suru Es-Sedžda i Ed-Dehr (koja se zove i el-Insan, op. rev.).
2. Pohvalno je na dan džume donositi puno salavata na Poslanika, sallalahu alejhi ve selleme.

3. U tome danu je džuma namaz koji je jedan od najvećih dužnosti u islamu.

4. Naredba za kupanje na dan džume. Ovo je veoma naglašena naredba koja je veća od naredbe vitr namaza.

5. Mirisanje na dan džume je bolje i pohvalnije nego mirisanje u drugim danima.

6. Korištenje misvaka.

7. Pohvalno je poraniti na džumu namaz.

8. Zauzetost namazom, zikrom, učenjem Kur’ana, sve dok se imam ne pojavi.

9. Slušanje i šutnja tokom hutbe je obaveza po ispravnijem govoru učenjaka.

10. Učenje sure El-Kehf na dan džume.

11. Na dan džume nije pokuđeno klanjati kada je Sunce na polovini neba po mišljenju Šafije, a to je stav i šejha Ibn Tejmijje.

12. Na farzu džume namaza je sunnet da imam uči sure El-Džumu’a i El-Munafikun ili sure El-E'ala i El-Gašije.

13. Džuma je praznik (blagdan) koji se ponavlja svake sedmice.

14. Pohvalno je da se taj dan obuče najljepša odjeća.

15. Pohvalno je taj dan mirisanje mesdžida tamjanom ili drugim mirisima.

16. Kada nastupi džuma namaz nije dozvoljeno putovanje onome kome je džuma obavezna, sve dok je ne obavi.

17. Onaj ko pješke krene na džumu za svaki korak ima nagradu kao da je postio i klanjao godinu dana.

18. To je dan u kojem se praštaju grijesi.

19. Džehennem se potpaljuje svaki dan osim na dan džume.

20. U tome danu se nalazi dio vremena u kojem Allah prima dove.

21. Petkom je džuma namaz koji se odlikuje nad drugim namazima po posebnostima, poput specifičnog okupljanja, određenog broja klanjača i dr.

22. Toga dana je hutba kojoj je cilj iznošenje pohvale Allahu, veličanje, svjedočenje Njegove jednoće, te poslanstva Poslanika, podsjećanje ljudi na ono što ih probližava Džennetu i što ih udaljava od Vatre i dr.

23. To je dan u kojem je pohvalno da se čovjek posveti samo ibadetu.

24. Džuma je sedmični praznik, a praznik se sastoji od namaza i kurbana, pa je tako dan džume dan namaza, a žurba ka mesdžidu je kao kurban.

25. Vrijednost sadake u tome danu u odnosu na druge dane je kao vrijednost sadake u ramazanu nad drugim mjesecima.

26. To je dan u kojem će se Allah Uzvišeni pokazivati svojim robovima u Džennetu.

27. Izraz šahid kojim se Allah kune, a koji je spomenut u Kur’anu, u suri El-Burudž, je protumačen kao dan džume.

28. To je dan u kojem osjećaju strah nebesa i Zemlja i brda i mora, te sva stvorenja osim ljudi i džina.

29. To je dan kojeg je Allah posebno sačuvao za ovaj ummet.

30. Džuma je najbolji dan u sedmici, kao što je ramazan najbolji mjesec u godini.

31. Duše umrlih se posebno tog dana približe svojim mezarima, pa znaju njihove posjetioce i ko prolazi pored njih, nazivajući im selam.

32. Pokuđeno je postiti samo na dan džume.

33. To je dan u kojem se ljudi okupljaju i u kojem se podsjećaju na nastanak i povratak Allahu.

Autor: Ibnul Kajjim el Džewzijje
Iz knjige Zadu-l-Me'ad, 1/363-407
Priprema: Menhedz