Naslovnica Islam Značenje i vrijednost Fatihe

Značenje i vrijednost Fatihe

5351
Fatiha

Da li ste se zapitali koje značenje imaju ajeti sure Fatiha, koju svakodnevno učimo na namazima i mimo njih? Da li ste se zapitali zašto nema namaza bez Fatihe? Zbog čega je ova sura toliko vrijedna, da ju je Poslanik, alejhisselam, nazivao Suštinom ili Majkom Kur’ana?

Sura El-Fatiha na arapskom:

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ ١

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ٢

ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ ٣

مَـٰلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ٤

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ٥

ٱهْدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ٦

صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ ٧

Transkripcija sure El-Fatiha

1. El-hamdu-lillāhi Rabbil – ‘ālemīn,
2. Errahmānir-rahīm,
3. Māliki jev-middīn.
4. Ijjāke na’budu ve ijjāke nesteīn.
5. Ihdi-nessirātal mustekīm,
6. sirātallezīne en’amte ‘alejhim,
7. gajril-magūbi’alejhim ve leddāllīn.

Prijevod sure El-Fatiha

1. Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,
2. Milostivog, Samilosnog,
3. Vladara Dana sudnjeg,
4. Tebi se klanjamo i od Tebe pomoć tražimo!
5. Uputi nas na Pravi put,
6. na Put onih kojima si milost Svoju darovao,
7. a ne onih koji su protiv sebe srdžbu izazvali, niti onih koji su zalutali!

Pročitajte o vrijednostima sure Fatiha i primjenite pročitano u svojim namazima, pa ćete osjetiti ogromnu slast u njima.

U ovom tekstu želimo baciti svjetlo na neka značenja i poruke ove sure koja će nam pomoći da bolje razumijemo i suštinu našeg odnosa prema Allahu Uzvišenom.

Imam el-Bejheki u djelu Šu'abul-iman bilježi predaju od Hasana el-Basrija, u kojoj se kaže: “Uzvišeni Allah sa Neba je objavio stotinu četiri knjige čije je znanje sažeo u četiri velike objave: Tevrat, Indžil, Zebur i Kur’an. Zatim je znanje Tevrata, Indžila i Zebura sažeo u Kur’an, a znanje Kur’ana u El-Mufessal (kur’anske sure od sure Qaf do sure en-Nas), a znanje el-Mufessala u suru el-Fatiha. Ko spozna značenja ove sure je poput onoga koji je spoznao značenja svih objavljenih knjiga.“

O vrijednostima sure Fatiha govori sam Kur’an, ali i mnogobrojne predaje od Poslanika Muhammeda, alejhisselam. Od Seida ibn Mualle, radijAllahu anhu, se prenosi da je rekao: „Allahov Poslanik, s.a.v.s., mi se obratio: ‘Hoćeš li da te podučim najuzvišenijoj suri u Kur’anu?’ Zatim je rekao: ‘Hvala Allahu Gospodaru svjetova; ona je sedam ajeta koji se ponavljaju…’“ (Buhari)

Dva dijela El-Fatihe

Allahov Miljenik, Muhammed, s.a.v.s., ovu suru nazvao je Majkom ili Suštinom Kur’ana (Ummul-Qur’an). Njen prvi dio govori o savršenstvu Allaha Uzvišenog, i kroz njega spoznajemo Gospodara, Njegova imena, svojstva i djela.

Hvala Allahu, Gospodara svjetova,  Milostivom, Samilosnom, Vladaru Dana sudnjega – kroz ovaj dio sure odslikavaju se i tri stupnja ljudskog vjerovanja (iman):

1. ljubav (mehabbet),
2. nada (redža’) i
3. strah (hawf).

Ljubav prema Allahu iskazujemo riječima Hvala Allahu, nadu riječima Milostivom, Samilosnom, a strah riječima Vladaru Dana sudnjega.

Drugi dio sure govori o onome čime vjernik ostvaruje svoje ljudsko savršenstvo i sreću na oba svijeta:

Uputi nas na Pravi put, na Put onih kojima si milost Svoju darovao, a ne onih koji su protiv sebe srdžbu izazvali, niti onih koji su zalutali!

Vjernik može postići sreću na oba svijeta samo ustrajnošću na Pravome putu, a ustrajnosti nema bez Božije upute. Između ova dva dijela je ajet koji pojašnjava put koji vodi do uspjeha i sreće:

Samo Tebi se klanjamo i samo od Tebe pomoć tražimo!

Sura el-Fatiha je suština namaza. Poslanik, s.a.v.s., je u jednom hadisi kudsiju i naziva es-salah (namaz). Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: Allah Uzvišeni je rekao:

“Podijelio sam namaz između Sebe i Svog roba na dva dijela:

– Kada rob kaže: Hvala Allahu, Gospodaru svjetova – Allah Uzvišeni odgovara: “Moj Mi rob Mi se zahvaljuje!” 

– Kad rob kaže: Milostivom, Samilosnom – Allah Uzvišeni odgovara: “Moj rob me hvali!”

– Kad kaže: Vladaru Dana sudnjega – Allah Uzvišeni odgovara: “Moj rob Me veliča!’’

– Kad kaže: Samo Tebi se klanjamo i  samo od Tebe pomoć tražimo! – Allah Uzvišeni odgovara: “Ovo je između Mene i Moga roba, a robu pripada ono što bude tražio.”

– Kad rob kaže: Uputi nas na Pravi put, na Put onih kojima si milost Svoju darovao, a ne onih koji su protiv sebe srdžbu izazvali, niti onih koji su zalutali! – Allah Uzvišeni kaže: “Ovo pripada Mome robu, i Ja ću Mu dati ono što bude tražio!” (Muslim)

Kada sagledavamo tekst El-Fatihe posebno zanimljiv detalj u obraćanju je prelazak sa trećeg na drugo lice. U prvom dijelu se kaže: Hvala Allahu, Gospodara svjetova…, a zatim: Samo Tebi se klanjamo i  samo od Tebe pomoć tražimo! Kao da vjernik izricanjem zahvale svome Gospodaru, te priznavanjem da je On Milostivi i da je On Vladar Sudnjega dana, dobija dozvolu da se približi Allahu, prilazi u Njegovo okrilje, vidi Ga i obraća Mu se: Samo Tebi se klanjamo i  samo od Tebe pomoć tražimo!  Nakon što te je Allah primio i dozvolio da Mu se obratiš, priznaješ Mu da samo On zaslužuje da Mu se robuje i samo je On Vrijedan traženja pomoći,  a onda ti Allah dozvoljava da tražiš od Njega: Uputi nas na Pravi put.

Bilo bi izuzetno vrijedno razmisliti o ovim značenjima dok učimo El-Fatihu u namazu. To će nam pomoći da držimo koncentraciju i da se potpuno predamo razmišljanju o našem Gospodaru.

Ključevi sreće

Kako vjernici ovu suru uče svakodnevno više puta, njene poruke im nude ključeve sreće u svakom njihovom danu:

a) Stalna zahvala Allahu Uzvišenom, srcem, jezikom i djelom, u svakom vremenu, na svakome mjestu i u svim životnim situacijama.

b) Pouzdanje u Allahovu milost. Milost se u ovoj suri eksplicitno spominje četiri puta, u Bismili i unutar sure, a na nju ukazuju i ajeti: Hvala Allahu Gospodaru svjetova, Samo od Tebe pomoć tražimo, Uputi nas na pravi put. Stoga vjernik učeći el-Fatihu treba da se pouzda u Allahovu Milost i da nikada ne izgubi nadu u nju.

c) Podsjećanje duše na Dan polaganja računa: Vladaru Dana sudnjega. Kada je tvoja duša pokorna Allahu Uzvišenom, podsjeti je na ljepote Dženneta, a kada osjetiš da je neposlušna opomeni je Vatrom. Ovaj kur’anski ajet nas svakodnevno podsjeća da je glavni sud kod Allaha Uzvišenog.

d) Iskreno i ponizno robovanje i klanjanje Allahu Uzvišenom. Uzvišeni Gospodar je jedini dostojan da Mu se robuje i klanja i jedini Vrijedan da se od Njega traži pomoć. Robovanje Allahu je najviši stepen slobode. Allah voli da se od Njega traži i „stid Ga je da vrati prazne ruke svoga roba koji Ga  ponizno moli“.

e) Dova je suština ibadeta. Pola ove sure je dova, zato je jedno do njenih imena Dova. El-Fatiha sadrži najvrijedniju i najkorisniju dovu koji rob može proučiti. Zašto je dova suština ibadeta? Kada čovjek moli Allaha Uzvišenog on potvrđuje da vjeruje u Njega, jer nelogično je da tražiš od onoga za kojeg ne vjeruješ da postoji ili ne vjeruješ da ti može udovoljiti. Vjernik dok čini dovu potvrđuje svoje vjerovanje da Allah postoji, da  sve vidi i sve čuje i da će mu uslišati dovu. 

linija

Priprema: Menhedž (Prema tekstu objavljenom na portalu Ikre)