Sedmo kazivanje: U Kur'anu je smirenost i skrušenost

Od Abdullaha b. Mes'uda, radijellahu anhu, se prenosi da je kazao:

Poslanik mi je, sallallahu alejhi ve sellem, jednom rekao: Uči mi!
Kako ću ja tebi učiti (Kur'an), a tebi je objavljen?!, odgovorih mu.
Ja ga volim čuti i od drugoga, reče on.
Tada sam počeo učiti suru En-Nisa, i kada sam stigao do riječi: A šta će biti onog Dana kada protiv svakog naroda dovedemo po jednog svjedoka, od njega samog, i tebe dovedemo kao svjedoka protiv ovih?, on mi reče: Dosta, prestani! Pogledao sam u njega i vidio kako mu suze liju iz očiju. Ovu predaju bilježi Muslim u svom Sahihu (800).

Od koristi ovog kazivanja:

Prva korist: slušanje Kur'ana ostavlja veliki uticaj na dušu kao što to čini i njegovo čitanje.

Druga korist: duša ima potrebu za malo promjene, kako ne bi malaksala i u dosadu zapala, te je iz tog razloga najbolji čovjek, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i slušao Kur'an i učio ga.

Treća korist: kakva li je samo bogobojaznost da vjernik živi i osjeća kur'anske ajete i zamišlja ih; zbog toga je i Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zaplakao kada je proučen ovaj ajet: A šta će biti onog Dana kada protiv svakog naroda dovedemo po jednog svjedoka, od njega samog, i tebe dovedemo kao svjedoka protiv ovih?, zato što je zamislio događaje i strahote Sudnjeg dana, te žestinu stanja zbog pitanja koje će postaviti svom ummetu (tj. da li su mu se odazvali), i njegovo zauzimanje za prisutne na tom stajalištu; a to je stvar koja zaslužuje da se zbog nje dugo plače…

Četvrta korist: kako je samo lijep Kur'an kada prodre u srce te u njega ubaci smiraj i skrušenost. Rekao je Uzvišeni: One koji vjeruju i čija se srca, kad se Allah spomene, smiruju – a srca se, doista, kad se Allah spomene, smiruju. (Er-R'ad, 28)

Molim Uzvišenog Allaha da nama i vama podari smiraj srca, i da naša srca budu ispunjena razmišljanjem o Allahovoj Knjizi i radu po njoj.


Autor: ‘Isam eš-Šaji'a
Iz knjige: “Selasune kissatin bilisani Muhammedin”, 25. str.
Priprema i naslov: Menhedž
Sva kazivanja na linku ovdje.