Naslovnica Akida Vremena i stanja kada se dove primaju

Vremena i stanja kada se dove primaju

3216
dova

1 – Ako se dova spoji sa prisutnim srcem koje se potpuno zaokupi sa postizanjem namijenjenog…

2 – …i to biva u toku šest vremena kada dova biva uslišana:

– Zadnja trećina noći;
– Za vrijeme ezana;
– Između ezana i ikameta;
– Pri kraju obavljanja namaza (tj. prije predavanja selama (Taslim));
– Kada se imam petkom penje uz minber sve dok se ne klanja namaz;
– Zadnji trenutak poslije ikindije [Asr].

3 – … i srce je skrušeno, ponizno i pokorno pred Gospodarom…

4 – … i onaj koji moli okrene se prema Ka’bi…

5 – … i nalazi se u čistom stanju…

6 – … i podigne ruke Allahu…

7 – … i započne dovu sa slavljenjem i hvaljenjem Allaha…

8 – … i zatraži blagoslov za Njegovog roba i poslanika Muhammeda, salla Allahu ‘alejhi ve sellem…

9 – … i zatraži pokajanje i oprost prije nego što započne dovu…

10 – …i uporno se počne moliti Allahu iz nade i straha…

11 – … i traži Njegovu bliskost preko Njegovih imena i svojstava i jedinstva…

12 – … i udijeli milostinju prije svoje dove…

… neće biti odbijena. Ovo naročito važi ukoliko čovjek uči dove za koje je vjerovjesnik, salla Allahu alejhi ve sellem, rekao da bivaju uslišane ili u sebi sadrže Allahovo najveće ime.


Autor: Ibn Kajjim-il-Dževzijja
Izvor: Ed-Da’ ved-Dava’; str. 13.
Naslov: Menhedž